Ðức Hồng y Kasper phê bình

dự án lập "Hội đồng Công nghị" ở Ðức

 

Ðức Hồng y Kasper phê bình dự án lập "Hội đồng Công nghị" ở Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Wuerzburg (RVA News 07-07-2022) - Ðức Hồng y Walter Kasper, người Ðức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, mạnh mẽ phê bình dự án thành lập "Hội đồng Công nghị" (Der Synodale Rat) tại Ðức để điều hành Giáo hội Công giáo tại nước này, thay thế cho Hội đồng Giám mục và ngài nói rằng tổ chức mới này sẽ phá hủy cơ cấu mà "Chúa Kitô muốn cho Giáo hội của Người".

Hội đồng Công nghị này đang được tổ chức gọi là "Con đường Công nghị" gồm 230 thành viên, trong đó có các giám mục của 27 giáo phận tại Ðức và phần còn lại là các đại biểu giáo sĩ và giáo dân. "Con đường" này tiến hành trong thời gian qua để cải tổ Giáo hội Công giáo tại Ðức. Và mới đây, bà Irma Stetter-Karp, Chủ tịch Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Ðức, đồng chủ tịch "Con đường Công nghị" với Ðức cha Georg Batzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, đã cho biết văn kiện của Ðại hội Con đường Công nghị đang chuẩn bị thiết lập "Hội đồng Công nghị", như một cơ quan "tư vấn và quyết định" nhắm đưa ra những đồng quyết định từ hạ tầng Giáo hội, giống như trong Giáo hội Tin lành tại Ðức.

Nhà thần học Jan-Heiner Tueck ở Vienne, thủ đô Áo, nhận định rằng điều này có nghĩa là các giám mục không còn trực tiếp cai quản các giáo phận của các vị nữa, nhưng từ nay, một Hội đồng thường trực, gồm các đại diện đồng đều của các giám mục và giáo dân, xác định những đường hướng tương lai của Giáo hội Công giáo tại Ðức. Hội đồng Công nghị sẽ đề ra những quyết định cơ bản có tầm quan trọng liên giáo phận, về kế hoạch mục vụ, vấn đề tương lai, ngân sách của Giáo hội. Những vấn đề này sẽ không được giải quyết ở cấp giáo phận nữa. Ðiều này có nghĩa là Hội đồng Công nghị sẽ thay thế Hội đồng Giám mục và có quyền quản lý tài chánh của Giáo hội. Ngoài ra, Hội đồng cũng sẽ quyết định về những vấn đề khác, như bình đẳng, luân lý tính dục, chúc hôn cho các cặp đồng phái.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Tuần báo Die Tagespost, xuất bản ở thành phố Wuerzburg, bên Ðức trong những ngày vừa qua, Ðức Hồng y Kasper mạnh mẽ phê bình dự án trên đây và nói rằng "những điều đó đến từ một tinh thần hoàn toàn khác hẳn, từ tinh thần Satan, tìm cách bóp nghẹt tự do của thần trí, và phá hủy cơ cấu mà Chúa Kitô muốn cho Giáo hội của Người. Nếu cơ quan đó cầm đầu Giáo hội, thay vì các tư tế đã được truyền chức thánh, thì có nghĩa là một sự từ nhiệm tập thể của các giám mục.

Về vấn đề này, giáo sư Jan-Heiner Tueck cũng nhận định rằng Công đồng chung Vatican II dạy về sự bất khả phân ly giữa việc truyền chức thánh và thẩm quyền mục vụ. Còn Ðức Hồng y Kasper cho biết ngài không thấy có gì biện minh cho Hội đồng Công nghị, đồng thời nhắc lại rằng truyền thống Giáo hội không hề biết tới việc cai quản theo thể thức Hội đồng Công nghị và không công nghị nào có thể biến thành một cơ chế trường kỳ.

(Kai 5-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page