Ðức Hồng y Quốc vụ khanh

đến thăm Nam Sudan

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh đến thăm Nam Sudan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Juba (RVA News 06-07-2022) - Sáng ngày 05 tháng Bảy năm 2022, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã đến Juba, thủ đô Nam Sudan, để viếng thăm tại đây, nhân danh Ðức Thánh cha.

Khi đến nơi lúc 10 giờ 15, Ðức Hồng y đã được các tín hữu đón tiếp nồng nhiệt, với những vũ điệu, bài ca và những tiếng reo hò theo phong tục Phi châu. Ra đón Ðức Hồng y tại phi trường, có Ðức Hồng y Gabriel Zubeir Wako, Tổng giám mục giáo phận Khartoum, thủ đô Sudan ở miền bắc, cùng với nhiều giám mục và Ðức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh. Ðặc biệt, có tướng Kuol Manyang Juuk, cố vấn của chính phủ Nam Sudan.

Sau đó, Ðức Hồng y về Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại thủ đô Juba. Ðây mới chỉ là một nhà thuê, và Tòa Thánh đang có dự án xây Tòa Sứ thần đầu tiên trong thời gian tới đây.

Ban chiều cùng ngày 05 tháng Bảy năm 2022, Ðức Hồng y Parolin đã đến thăm và hội kiến với Tổng thống Salva Kiir. Trong dịp này, Ðức Hồng y tái khẳng định với Tổng thống ý muốn của Ðức Thánh cha đến viếng thăm Nam Sudan vừa khi điều kiện sức khỏe của ngài cho phép. Tổng thống cũng nói rằng: "Tôi tin tưởng về cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng và đất nước Nam Sudan sẵn sàng hỗ trợ biến cố quan trọng này: tất cả các Kitô hữu thuộc mọi hệ phái đều hiệp nhau cầu nguyện cho Ðức Giáo hoàng sớm bình phục."

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh cũng trao sứ điệp của Ðức Thánh cha gửi Tổng thống, nội dung có thể tóm tắt trong hai ý tưởng "Hòa giải và hòa bình", hai mục tiêu cụ thể cần đạt tới. Trong bài phát biểu, Ðức Hồng y Parolin nói rằng Ðức Giáo hoàng cũng nhìn nhận và đánh giá cao những bước tiến của chính phủ Nam Sudan, nhưng vẫn còn phải làm nhiều để bảo đảm sự ổn định tại Nam Sudan, qua việc thực thi hiệp định hòa bình sắp hết hạn vào tháng Hai năm 2023. Trong chiều hướng này, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh nói đến những con đường cần theo, kể cả trong viễn tượng cuộc tổng tuyển cử vào năm 2023, thăng tiến sự đoàn kết quốc gia, ổn định đất nước, du nhập việc cải tổ hiến pháp, khuyến khích phong trào hiệp nhất rất cần thiết cho sự phát triển Nam Sudan.

Sau khi gặp Tổng thống, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh đã gặp đệ nhất phó Tổng thống Riek Machar. Trong dịp này, ông hy vọng Tòa Thánh tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho Nam Sudan trong tiến trình hòa bình.

(Vatican News 6-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page