400,000 tín hữu hành hương

tại Ðền thánh Ðức Mẹ Levoca, Slovakia

 

400,000 tín hữu hành hương tại Ðền thánh Ðức Mẹ Levoca, Slovakia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kosice (RVA News 05-07-2022) - Sau thời gian bị hạn chế vì đại dịch Covid-19, năm 2022 có 400,000 tín hữu đến hành hương tại Ðền thánh Ðức Mẹ Levoca, ở miền đông Cộng hòa Slovakia.

Ðây là nơi hành hương cổ kính nhất ở miền Ðông nước này. Năm 1984, thánh đường tại đây được Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II nâng lên hàng Vương cung thánh đường, và năm 1995, khi ngài viếng thăm tại đây, có 65,000 tín hữu tham dự thánh lễ với ngài. Gốc tích Ðền thánh có từ thế kỷ XIII.

Các cuộc hành hương năm 2022 có chủ đề là: "Tình yêu gia đình như ơn gọi và con đường nên thánh. Trong thánh lễ Chúa nhật 26 tháng Sáu năm 2022, Ðức cha Bernard Bober, Tổng giám mục giáo phận Kosice sở tại, khẳng định rằng "trong thời đại chúng ta ngày nay, không có gì quan trọng hơn, cần thiết hơn, nhưng đồng thời không gì có thể dễ bị tổn thương hơn đời sống trong gia đình".

Thánh lễ cuối tháng Sáu năm 2022, cũng là lễ khai mạc tuần lễ hành hương và gắn liền với ngày gia đình của giáo phận Kosice, liên kết với cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới lần thứ X, tiến hành tại Roma. Năm 2022, lễ này cũng trùng với dịp kỷ niệm 100 năm thánh hiến Nhà thờ hành hương trên núi Ðức Mẹ, do Ðức cha Jan Vojtassak, Giám mục giáo phận Zips chủ sự. Án phong chân phước cho Ðức cha đã được khởi sự hồi năm 1996.

(Kathpress 4-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page