Ðức Hồng y Claudio Hummes qua đời

 

Ðức Hồng y Claudio Hummes qua đời.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 05-07-2022) - Ðức Hồng y Claudio Hummes, dòng Phanxicô, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã qua đời hôm mùng 04 tháng Bảy năm 2022, hưởng thọ 88 tuổi.

Ðức Hồng y Hummes, người Brazil, sinh năm 1934, trong một gia đình người Ðức, gia nhập dòng Phanxicô và thụ phong linh mục năm 1958, khi được 24 tuổi. Ngài từng làm giáo sư triết ở chủng viện, rồi làm Bề trên Tỉnh dòng Phanxicô ở Porto Alegre. Năm 1975, cha Hummnes được bộ nhiệm làm giám mục Phó Giáo phận Santo André, rồi trở thành Giám mục chính tòa tại đây. Trong 21 năm tại giáo phận này, ngài nổi bật về các hoạt động bênh vực giới công nhân, công đoàn. Năm 1996, Ðức cha Hummes được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Fortaleza và đặc trách về văn hóa và gia đình trong Hội đồng Giám mục Brazil.

Năm 1998, ngài được Ðức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận São Paulo, là giáo phận lớn nhất tại Brazil. Tại đây, ngài đẩy mạnh việc mục vụ ơn gọi, huấn luyện linh mục và loan báo Tin mừng tại thành thị. Năm 2001, ngài được bổ nhiệm làm hồng y và 5 năm sau đó, được Ðức Biển Ðức XVI bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ và về hưu bốn năm sau đó.

Ðức Hồng y Claudio Hummes đã cộng tác tích cực vào việc tổ chức Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia và sau đó, Ðức Hồng y làm Chủ tịch Hội đồng Giáo hội miền Amazonia.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page