Hội đồng Giám mục Philippines

nhóm khóa họp bán niên

 

Hội đồng Giám mục Philippines nhóm khóa họp bán niên.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tagaytay (RVA News 05-07-2022) - Hội đồng Giám mục Philippines sẽ nhóm đại hội lần thứ 124, từ ngày 09 tháng Bảy năm 2022, tại thành phố Tagaytay, cách thủ đô Manila khoảng 60 cây số về hướng nam và sẽ chính thức bàn về việc xin Tòa Thánh cho thành lập một Giám hạt tòng nhân cho những người Philippines di dân tại nước ngoài.

Tính đến cuối năm 2019, theo Bộ ngoại giao Philippines, có hơn 10 triệu người Philippines tại hải ngoại, trong đó có ba triệu là những công nhân di dân.

Vấn đề này bắt đầu được bàn đến hồi tháng Giêng năm 2020, khi một linh mục người Philippines, là cha Agustin Opalalic, phục vụ tại giáo phận San Diego, bang California, Hoa Kỳ, thảo luận với Hội đồng Giám mục Philippines về việc cần thiết lập một Giám hạt tòng nhân như thế. Ý tưởng này dựa trên một luận án cha đã thực hiện cách đó 25 năm, khi học giáo luật ở Roma. Giám hạt tòng nhân giống như một giáo phận không có lãnh thổ.

Ðể đào sâu đề nghị, các giám mục Philippines đã thành lập một tiểu ban đặc nhiệm, với sự cộng tác của bốn Ủy ban Giám mục, là giáo luật, di dân, giáo sĩ và chủng sinh. Theo cha Opalalic, Giám hạt tòng nhân thực sự săn sóc mục vụ cho các tín hữu người Philippines trên toàn thế giới. Linh mục của giám hạt không phải chỉ đến làm việc như khách, nhưng là mục tử thực sự của các tín hữu di dân.

Ngoài vấn đề trên đây, trong đại hội, các giám mục Philippines cũng bàn về vấn đề triệu tập một công đồng toàn quốc lần thứ III. Ðức cha Pablo Virgilio David, Giám mục giáo phận Kalookan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, nói rằng hiện nay tại Philippines đang có tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới vào tháng Mười năm 2023, về chủ đề: "Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng", nhưng đây chỉ là một cuộc tham khảo ý kiến chứ không quyết định điều gì. Vấn đề được đặt ra là: làm sao bạn áp dụng những đề nghị được đưa ra trong các cuộc trao đổi đó, nếu bạn không ngồi xuống để cùng đưa ra một kế hoạch mục vụ trên một bình diện rộng lớn hơn?" Từ đó nảy sinh ý tưởng triệu tập một công đồng toàn quốc Phi lần thứ III.

Cộng đồng thứ II trước đây đã tiến hành tại Manila, từ ngày 20 tháng Giêng đến ngày 17 tháng Hai năm 1991, với mục đích thay đổi con đường của Giáo hội tại Philippines từ Công đồng chung Vatican II.

Hội đồng Giám mục Philippines hiện có 86 giám mục hoạt động và 41 thành viên danh dự, là các giám mục về hưu, hai bị Giám quản Tông tòa.

Trong những ngày này, từ 04 đến 07 tháng Bảy năm 2022, cũng tại thành phố Tagaytay, hơn 200 người gồm các giám mục, linh mục và đại diện giáo dân tham dự hội nghị tham vấn để nghe phúc trình từ các cuộc tham khảo ý kiến được tổ chức tại các giáo tỉnh toàn quốc, để tiến tới một tổng hợp cấp quốc gia, để gửi về Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục thế giới ở Roma, hạn chót là ngày 15 tháng Tám năm 2022.

(Licas 4-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page