Ðức Hồng y Parolin

gặp Thủ tướng Congo

 

Ðức Hồng y Parolin gặp Thủ tướng Congo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kinshasa (RVA News 04-07-2022) - Chiều thứ Bảy, ngày 02 tháng Bảy năm 2022, trong chuyến viếng thăm đất nước Cộng hòa dân chủ Congo, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã gặp gỡ Thủ tướng Congo, ông Jean-Michel Sama Lukonde và sau đó đã có năm hiệp định được ký kết giữa Giáo hội và Nhà nước Congo.

Năm 2016, Tòa Thánh và Cộng hòa dân chủ Congo đã ký hiệp định cơ bản với nhau. Nay có thêm năm hiệp định chi tiết được ký kết giữa các bộ trưởng ngoại giao, y tế, công lý, tài chánh, sau cùng là bộ giáo dục cao đẳng và đại học với Hội đồng Giám mục Congo, trước sự hiện diện của Ðức Hồng y Parolin và Thủ tướng Sama.

Các hiệp định chi tiết này được thương thảo giữa hai bên trong những năm qua. Ðức Hồng y Parolin gọi việc ký kết năm hiệp định là khởi đầu của một sự cộng tác khẩn trương hơn. Các văn kiện củng cố sự đối tác từ nhiều thế kỷ giữa Giáo hội Công giáo và chính quyền Congo để phục vụ toàn dân nước này".

Còn thủ tướng Sama nói với Ðức Hồng y rằng: "Giai đoạn này biểu lộ ý chí của Tổng thống muốn chào mừng cuộc viếng thăm của Ðức Hồng y".

Về phần Ðức Hồng y Ambongo, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, ngài nhận định rằng: "Ðối với chúng tôi từ ngày hôm nay, tất cả trở nên dễ dàng hơn trong các lãnh vực giáo dục, y tế, xã hội, cho tất cả những gì chúng tôi đang làm cho những người nghèo, những công việc chúng tôi làm từ nhiều năm nay. Hôm nay là một ngày lịch sử đối với Giáo hội Congo. Giáo hội tại đây làm rất nhiều cho dân chúng: đảm trách khoảng 50% các trường học, nhất là các trường trung tiểu học; 40% các cơ sở y tế. Cho đến nay, Giáo hội chỉ được đăng ký như một tổ chức phi chính phủ. Nhưng Giáo hội không phải là một tổ chức như vậy. Vì thế, hiệp định mang lại một đà tiến mới. Nếu trước đây chúng tôi làm việc, nhưng không một ai, bắt đầu từ một giám mục trong giáo phận, biết đâu là những quyền lợi và nghĩa vụ đối với chính phủ. Từ ngày nay, mọi sự trở nên rõ ràng hơn. Chúng tôi biết rằng tất cả công việc được thực hiện, đều diễn ra trong khuôn khổ một luật pháp được Nhà nước nhìn nhận".

(Vatican News 3-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page