Tổ chức "Pro Oriente"

giúp giới trẻ Kitô Palestine

 

Tổ chức "Pro Oriente" giúp giới trẻ Kitô Palestine.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 02-07-2022) - Tổ chức bác ái Kitô Ðại kết "Pro Oriente", Phò Ðông Phương, có trụ sở tại Vienne, bên Áo, gia tăng giúp đỡ giới trẻ Kitô người Palestine đang ở trong tình trạng rất khó khăn.

Những người trẻ này ở trong tình trạng hầu như tuyệt vọng về chính trị, và hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, cũng như những hiện tượng xáo trộn xã hội và nội bộ Giáo hội. Thảm trạng này được nhấn mạnh trong các cuộc hội luận do cơ quan Pro Oriente tổ chức trong những ngày này tại thành Bethlehem.

Chính cuộc gặp gỡ này cũng rất khó tiến hành, vì tình trạng những bức tường chia cách và những nút chặn đường do quân đội Israel dựng lên, kể cả trên lãnh thổ của người Palestine. Trong bối cảnh khó khăn trên đây, nhiều người trẻ Palestine tìm cách xuất cư ra nước ngoài. Cuộc hội luận ở Bethlehem có sự tham dự của 13 đại diện người trẻ Palestine đến từ các thành phố, như Ramallah, Ðông Jerusalem, và Jenin, họ thuộc năm Giáo hội Kitô, trong đó ngoài Công giáo, còn có các tín hữu Chính thống và Siriac.

Cơ quan bác ái Pro Oriente, gồm cả Công giáo lẫn Tin lành và Chính thống, tổ chức những cuộc hội luận tại nhiều nước Trung Ðông dành cho người trẻ thuộc các Giáo hội Kitô khác nhau, với mục đích kiến tạo những mạng lưới liên lạc giữa các tham dự viên và cùng nhau tìm kiếm những cơ may để dấn thân nhiều hơn trong Giáo hội và xã hội tại các nước liên hệ. Những người trẻ ở Bethlehem nói rằng có sự giảm sút nhiều số tín hữu trong mọi Giáo hội Kitô ở Thánh địa, đặc biệt từ khi đại dịch Covid-19 bộc phát. Họ cũng nhận xét: có nhiều chương trình trẻ nhắm vào các hoạt động giải trí hoặc văn hóa nhưng chiều kích thần học bị lơ là và khía cạnh đại kết Kitô hầu như không được nhắc tới.

Sau cuộc hội luận ở Bethlehem, bà Viola Raheb, đặc trách về dự án của tổ chức Oriente bày tỏ quan tâm về liên hệ giữa các tham dự viên và nói rằng: "Trong tư cách là một Kitô hữu từ miền này, qua các hoạt động của Giáo hội và đại kết dành cho giới trẻ tại Palestine, tôi cổ võ tinh thần đại kết và hiệp nhất Kitô trong sự khác biệt, nhưng tôi buồn mà nhận thấy rằng thế hệ trẻ Kitô tại Palestine ngày nay thiếu kinh nghiệm về mặt đó. Cần cấp thiết kiến tạo môi trường đối thoại và gặp gỡ đại kết cho giới trẻ". Theo bà Viola Raheb, kinh nghiệm của các tham dự viên cũng giống như tình trạng những người trẻ ở các nước khác thuộc vùng Trung Ðông. Họ cũng rất ngạc nhiên khi thấy có những người muốn nghe họ, khiến họ bày tỏ những tư tưởng, và sáng kiến về tương lai của các Giáo hội Kitô và đề nghị gia tăng sự tham gia của giới trẻ vào tiến trình công nghị đồng hành hiện nay trong Giáo hội.

(Kai 30-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page