Khủng hoảng lương thực

tại Cộng hòa Trung Phi

 

Khủng hoảng lương thực tại Cộng hòa Trung Phi.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bangui (RVA News 02-07-2022) - Hội đồng Giám mục Cộng hòa Trung Phi báo động về cuộc khủng hoảng lương thực đang đe dọa người dân nước này.

Trong thông cáo chung vào cuối khóa họp toàn thể vừa qua, các giám mục Trung Phi khẳng định rằng: "Tại một số thành thị, người ta sợ có một cuộc khủng hoảng lương thực vì sự tàn phá đồng ruộng và nạn ăn trộm súc vật. Tình trạng càng trầm trọng hơn vì sự khan hiếm xăng dầu làm cho giá cả lương thực và các nhu yếu phẩm các tăng vọt, trong khi kho dự trữ cạn dần.

"Ðời sống xã hội ngày nay tùy thuộc khả năng cung ứng các nhu cầu, với những xe xếp hàng dài chờ đợi, và nhiều khi xảy ra những cảnh bạo lực đáng trách. Tại các nhà thương, người ta e rằng số người chết gia tăng vì thiếu sự cấp cứu và trợ giúp các bệnh nhân".

Tại Cộng hòa Trung Phi hiện nay có nhiều nhóm quân du kích và những nhóm quân nước ngoài, đến từ Rwanda cũng như những người lính Nga đánh thuê. Các giám mục nhận xét rằng: "Cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina cũng như sự hiện diện của các lực lượng Nga dấn thân cạnh những quân Rwanda và lực lượng Võ Trang Trung Phi, gọi tắt là FACA, để tái chiếm toàn lãnh thổ quốc gia và bình định Trung Phi ngày nay đang đặt đất nước chúng ta trong một vị thế khó khăn, tế nhị."

Các giám mục cũng nhắc nhở rằng: "Chiến tranh có nghĩa là tàn phá về nhân sự và vật chất, lạm dụng, hãm hiếp, vi phạm các quyền con người, tàn phá tài sản, các nơi thờ phượng, lạm dụng tín ngưỡng tôn giáo. Sau khi đã trải qua kinh nghiệm về những điều đó, người ta không thể cầu mong cho sự kinh hoàng này xảy ra cho một dân tộc nào".

(Fides 30-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page