Ngày thứ ba của Ðại hội Gia đình thế giới

 

Ngày thứ ba của Ðại hội Gia đình thế giới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 25-06-2022) - Hôm 24 tháng Sáu năm 2022, Ðại lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Ðại hội kỳ X các Gia đình Công giáo, diễn ra ở Roma, tiến sang ngày thứ ba và tiếp tục phần thuyết trình, học hỏi và trao đổi về các khía cạnh trong việc mục vụ gia đình.

Lúc 8 giờ 30, có thánh lễ bằng tiếng Ý, tại Bàn thờ Chính của Ðền thờ thánh Phêrô.

Tiếp đó, tại Ðại thính đường Phaolô VI, có bài thuyết trình gợi ý dài 30 phút về đề tài "Căn tính và sứ mạng của gia đình Kitô". Sau đó, từ 11 giờ 15 đến 13 giờ 30, 2,000 tham dự viên trao đổi về hai chủ đề: "Sống như Kitô hữu trong thời đại kỹ thuật số", tiếp đến là: "Ơn gọi và sứ vụ trong các môi trường ngoài lề của cuộc sống".

Hai đề tài chính này lại được bàn đến dưới các khía cạnh chi tiết hơn như: "Qui hướng gia đình về Chúa Kitô, thông truyền đức tin cho người trẻ ngày nay, các mạng xã hội: phải chăng đó là một "môi trường" cho con cái chúng ta?" Tiếp đến là: "Cuộc sống nơi những người di dân, tình trạng những người nghiện ngập", sau cùng là: "Khi bạo hành xảy ra trong gia đình".

Phiên họp ban chiều cùng ngày 24 tháng Sáu năm 2022 bắt đầu lúc 3 giờ 30, với bài thuyết trình gợi ý: "Huấn giáo chuẩn bị hôn nhân", sau đó là phần hội thảo, trao đổi về việc huấn luyện những người đồng hành và đào tạo trong việc chuẩn bị hôn nhân. Những khía cạnh được đào sâu là: "Giáo dục người trẻ về tính dục và tình cảm"; "Huấn luyện các mục tử và chúng sinh về việc mục vụ hôn nhân", sau cùng là "Ðồng hành trường kỳ với các đôi vợ chồng".

Lúc gần 6 giờ chiều, các tham dự viên di chuyển đến một số giáo xứ ở Roma để tham quan trong vòng một tiếng, và lúc 6 giờ 45, tại Ðền thờ thánh Gioan Laterano, có cuộc trao đổi về sự hiệp thông gia đình, cách thức hiệp thông của Giáo hội. Phần này do một số giáo xứ ở Roma linh hoạt (Rei 24-6-2022)

Hôm 23 tháng Sáu năm 2022, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết vì cơn nóng khác thường đang diễn ra tại Ý và một số nước khác ở Âu châu, nên thánh lễ Ðức Thánh cha cử hành chiều ngày thứ Bảy 25 tháng Sáu năm 2022, cho các tham dự viên Ðại hội Gia đình Công giáo thế giới sẽ trễ hơn, tức là vào lúc 6 giờ 30, thay vì 5 giờ 15, như chương trình dự kiến trước đây.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page