Ðức Thánh cha tiếp kiến

Thượng Hội đồng Giáo hội Công giáo Melkite

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Thượng Hội đồng Giáo hội Công giáo Melkite.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-06-2022) - Sáng hôm 20 tháng Sáu năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Thượng Hội đồng của Giáo hội Công giáo Melkite, nhân dịp nhóm họp tại Roma. Ngài lưu ý dư luận về thảm trạng của Syria và mời gọi các giám mục đáp ứng những thách đố của Giáo hội này.

"Melkite" trong tiếng Syria có nghĩa là "tối cao" (sovrano), "thủ lãnh". Giáo hội Công giáo Melkite là một Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương Byzantine, trở về hiệp nhất với Tòa Thánh từ năm 1724 và hiện có khoảng một triệu 700 ngàn tín hữu, phần lớn sống tại Syria và Liban, nhưng cũng có nhiều tín hữu tại các nước, đặc biệt tại Australia, Úc châu, Hoa Kỳ, Canada, Venezuela và Argentina.

Thượng Hội đồng là cơ quan tối cao, trong đó các giám mục cùng với Ðức Thượng phụ cai quản Giáo hội, chọn giám mục và ban hành các luật lệ cho Giáo hội thuộc quyền.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "Những biến cố thê thảm trong những tháng gần đây khiến chúng ta buộc lòng phải hướng nhìn về Ðông Âu. Nhưng chúng không được làm chúng ta quên thảm cảnh từ mười hai năm nay diễn ra tại đất nước Syria của anh em: hàng ngàn người chết và bị thương, hằng triệu người phải tị nạn ra nước ngoài và nội địa, không thể bắt đầu sự tái thiết cần thiết..."

Ðức Thánh cha nhắc đến chứng từ của nhiều bạn trẻ Syria ngài gặp ở Roma, kể lại thảm cảnh họ đã và đang trải qua, và cái nhìn của họ hầu như bị vắng bóng hy vọng cho tương lai đất nước. Ngài nói: "Chúng ta không thể để những tia hy vọng cuối cùng của họ bị dập tắt. Tôi tái kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm, trong nước và trong cộng đồng quốc tế, để có thể đạt tới một giải pháp công bằng và chính đáng cho thảm trạng Syria".

Hiện nay, Syria vẫn còn bị Mỹ và các nước Âu châu trừng phạt, cấm vận, vì cho rằng Syria vẫn còn do một chính phủ độc tài cai trị.

Về nội bộ của Giáo hội Công giáo Melkite, Ðức Thánh cha cổ võ Giáo hội này sống tinh thần hiệp thông trong kinh nguyện và ý hướng giữa các thành phần của Giáo hội, tất cả họp thành cộng đồng dân Chúa. Ngài chia sẻ quan tâm của các giám mục về sự sống còn của các tín hữu Kitô ở Trung Ðông, đồng thời nhắc nhở rằng khi chọn các giám mục, các thành viên Thượng Hội đồng hãy luôn suy tư kỹ lưỡng và cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng, chuẩn bị thích hợp các thông tin và tài liệu về các ứng viên khác nhau, vượt thắng tiêu chuẩn phe phái và sự quân bình giữa các dòng tu xuất xứ của các ứng sinh, tránh mọi cám dỗ chia rẽ, gây gương xấu cho các tín hữu.

(Rei 20-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page