Các giám mục Âu châu kêu gọi Hội đồng Âu châu

thi hành tiến trình mở rộng liên hiệp đáng tin cậy

 

Các giám mục Âu châu kêu gọi Hội đồng Âu châu thi hành tiến trình mở rộng liên hiệp đáng tin cậy.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bruxelles (RVA News 17-06-2022) - Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu, gọi tắt là COMECE, kêu gọi Hội đồng Âu châu tái gia tăng nỗ lực để đạt tới hòa bình tại Ucraina và thực hiện một tiến trình mở rộng Liên hiệp Âu châu một cách đáng tin.

Trong thông cáo, công bố hôm 17 tháng Sáu năm 2022, nhân dịp Hội đồng Âu châu sắp nhóm họp trong hai ngày, 23 và 24 tháng Sáu năm 2022, Ðức cha Rimantas Norvila, người Lituani, Chủ tịch ngoại vụ của Ủy ban COMECE, kêu gọi Liên hiệp Âu châu đừng ngưng những cố gắng để tại tới sự chấm dứt chiến tranh, với một nước Ucraina tự do, an ninh và độc lập trong biên giới được quốc tế nhìn nhận.

Thông cáo khẳng định rằng "Sự tấn kích bất công của Nga chống Ucraina không những gây ra đau khổ kinh khủng cho đất nước và dân nước này, nhưng còn làm rúng động trật tự an ninh thế giới". Theo Ủy ban COMECE, thực tại mới này phải thúc đẩy Liên hiệp Âu châu và cộng đồng quốc tế hướng mọi cố gắng của mình và việc xây dựng một công trình mới về hòa bình tại Âu châu và trên thế giới."

Ngoài việc đề ra một chiến dịch hòa bình toàn diện của Liên hiệp Âu châu, Ủy ban COMECE cũng khuyến khích các nước thành viên dấn thân và cộng tác vào vấn đề an ninh, bằng cách phát triển các phương thế tự vệ thích hợp, đảm bảo sự kiểm soát công cộng nghiêm ngặt, phù hợp với các nguyên tắc tương ứng, tôn trọng các quyền con người, công pháp quốc tế và các tiêu chuẩn luân lý đạo đức.

Khóa họp sắp tới của Hội đồng Âu châu sẽ thảo luận về việc nhận các nước thành viên mới của Liên hiệp đã làm đơn xin gia nhập, nhân dịp này, Ủy ban COMECE kêu gọi canh tân và thực thi tiến trình nới rộng Liên hiệp một cách đáng tin, kể cả việc bắt đầu thương thuyết với Albani, Bắc Macedonia và cấp qui chế ứng viên cho Ucraina.

(Comece 17-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page