Tổ chức Trợ giúp Giáo hội đau khổ

lạc quyên kỷ lục

 

Tổ chức Trợ giúp Giáo hội đau khổ lạc quyên kỷ lục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 17-06-2022) - Tổ chức bác ái Công giáo Trợ giúp Giáo hội đau khổ đã lạc quyên kỷ lục trong tài khóa năm 2021, với hơn 133 triệu Euro, tức là tăng thêm 10 triệu 700 ngàn Euro so với năm 2020 trước đó, để giúp đỡ các tín hữu Kitô bị bách hại hoặc ở trong tình trạng khó khăn.

Nguyên tại Thụy sĩ, tổ chức này đã quyên được hơn 8 triệu 500 ngàn Euro. Lòng quảng đại của các ân nhân của tổ chức này tại 23 quốc gia trong năm 2021, giúp đạt mức kỷ lục trên đây, trong đó có 105 triệu 900 ngàn để tài trợ các chương trình cứu trợ.

Trong thông cáo, công bố hôm 14 tháng Sáu năm 2022, tổ chức Trợ giúp Giáo hội đau khổ đặc biệt cám ơn các ân nhân, nhân danh các anh chị em bị bách hại. Chủ tịch tổ chức này, ông Thomas Heine-Geldern và nói rằng: "Chúng tôi xác tín rằng Thiên Chúa sẽ bù đắp xứng đáng cho anh chị em".

Trong số 105 triệu 900 ngàn Euro, có 92.8 triệu tức là 87.6% được dùng để tài trợ gần 5,300 dự án tại 132 nước trên thế giới, trong đó Giáo hội bị bách hại hoặc ở trong cảnh nghèo tột cùng. 13 triệu 100 ngàn Euro, tức là 12.4% được dành để tài trợ sứ mạng thông tin, bênh vực các Giáo hội đang đau khổ và hỗ trợ việc cầu nguyện.

(KNA, Vatican News 16-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page