Vì đau chân,

Ðức Thánh cha không chủ tế Lễ Mình Thánh Chúa

 

Vì đau chân, Ðức Thánh cha không chủ tế Lễ Mình Thánh Chúa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 14-06-2022) - Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết chiều thứ Năm, ngày 16 tháng Sáu năm 2022, vì đau chân nên Ðức Thánh cha Phanxicô không chủ sự Lễ Mình Thánh Chúa và cuộc rước kiệu sau đó, theo truyền thống.

Thông cáo nói rằng: "vì những giới hạn, Ðức Thánh cha phải chịu do bệnh đau chân và vì những cần thiết đặc thù về phụng vụ của buổi cử hành nên ngài sẽ không cử hành thánh lễ và cuộc rước kiệu với phép lành Mình Thánh Chúa".

Trong hai năm qua, vì đại dịch Covid-19, Ðức Thánh cha chỉ cử hành thánh lễ tại Bàn thờ Ngai Tòa trong Ðền thờ thánh Phêrô với số tín hữu tham dự giới hạn, chứ không phải tại thềm Ðền thờ thánh Gioan Laterano với cuộc trước Thánh Thể qua đường phố cho đến Ðền thờ Ðức Bà Cả.

Năm 2022, thánh lễ này sẽ được Ðức Hồng y Mauro Gambetti, Giám quản Ðền thờ thánh Phêrô và cũng là Tổng đại diện của tại thành Vatican, chủ sự tại Ban thờ Ngai Tòa trong Ðền thờ thánh Phêrô, lúc 10 giờ 30, thứ Năm 16 tháng Sáu năm 2022. Cuối thánh lễ sẽ có cuộc rước và phép lành Mình Thánh Chúa. (Vatican News 13-6-2022)

Tuy không cử hành thánh lễ ngày 16 tháng Sáu năm 2022, nhưng Ðức Thánh cha thông báo: Chúa nhật, ngày 03 tháng Bảy năm 2022 ngài sẽ cử hành thánh lễ với Cộng đoàn các tín hữu Congo tại Ðền thờ thánh Phêrô.

Trong buổi tiếp kiến 56 thành viên Tổng tu nghị Hội thừa sai Phi châu, sáng ngày 13 tháng Sáu năm 2022, Ðức Thánh cha lấy làm tiếc vì phải hoãn lại cuộc viếng thăm tại hai nước Phi châu: Cộng hòa dân chủ Congo và Nam Sudan, dự kiến từ ngày 02 đến ngày 07 tháng Bảy năm 2022. Ðức Thánh cha thông báo: "Chúng tôi sẽ đưa Kinshasa đến Ðền thờ thánh Phêrô, tại đó chúng tôi sẽ cử hành thánh lễ với tất cả mọi người Congo ở Roma, họ đông đảo!"

Lẽ ra, Chúa nhật, ngày 03 tháng Bảy năm 2022 Ðức Thánh cha cử hành thánh lễ tại phi trường Ndolo ở thủ đô Kinshasa của Congo và ban tổ chức cho rằng sẽ có tới hàng triệu tín hữu tham dự thánh lễ này.

(Vatican News 13-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page