Khóa họp của các Giám đốc truyền thông

của các Hội đồng Giám mục Âu châu

 

Khóa họp của các Giám đốc truyền thông của các Hội đồng Giám mục Âu châu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tirana (RVA News 11-06-2022) - Trong những ngày này, từ ngày 09 đến ngày 11 tháng Sáu năm 2022, các vị giám đốc truyền thông của 34 Hội đồng Giám mục ở Âu châu đang nhóm họp tại Tirana, thủ đô Albani và suy tư về những thách đố đang chờ đợi Giáo hội dưới ánh sáng cuộc xung đột tại Ucraina và hành trình Giáo hội do Ðức Thánh cha Phanxicô khởi xướng.

Ðề tài khóa họp ba ngày là "Dấn thân cho hòa bình và hành trình đồng nghị: Âu châu nào?".

Có nhiều thách đố được đề ra cho Giáo hội tại Âu châu, như: việc đón tiếp những người tị nạn Ucraina và người di dân, thực hành việc lắng nghe trong tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục về đồng nghị, nhóm vào tháng Mười năm 2023 ở Roma, săn sóc mục vụ cho các tín hữu, hiện tượng mùa đông dân số ở Âu châu, việc bảo vệ sự sống và vị thế trung tâm của con người.

Các giám đốc truyền thông trao đổi kinh nghiệm tại những nước liên hệ về tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục vừa nói, ở cấp quốc gia, để tiến sang giai đoạn chuẩn bị ở cấp đại lục. Mỗi Hội đồng Giám mục đều chuẩn bị qua việc lắng nghe: các bản câu hỏi đã được gửi đến nhiều người, rồi có những cuộc họp các nhóm để soạn các đề nghị. Ở giai đoạn toàn quốc, cũng có những đề nghị được thu thập. Trong giai đoạn chuẩn bị ở cấp đại lục, sẽ có cuộc họp tại Praha, thủ đô cộng hòa Tiệp, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng Hai năm 2023.

Về Ucraina, cuộc họp đặc biệt đề cập đến việc mục vụ cho những người tị nạn chiến tranh Ucraina tại các nước, và đây thực là một thách đố, không những đối với những người Ucraina nhưng cả những người đến gõ cửa Âu châu.

Về chiến tranh tại Ucraina và phân tích về chính trị địa lý cũng như những thách đố được đề ra cho Giáo hội, các tham dự viên lắng nghe chia sẻ của cha Giulio Albanese, thừa sai dòng thánh Comboni và cũng là ký giả.

(Vatican News 9-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page