Ðức Thánh cha hoãn lại

chuyến viếng thăm tại Phi châu

 

Ðức Thánh cha hoãn lại chuyến viếng thăm tại Phi châu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-06-2022) - Theo lời khuyên của các bác sĩ, Ðức Thánh cha Phanxicô đã quyết định hoãn lại chuyến viếng thăm tại Phi châu, từ ngày 02 đến ngày 07 tháng Bảy năm 2022, tại hai nước Cộng hòa dân chủ Congo và Nam Sudan.

Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, nói rằng: "Ðón nhận lời thỉnh cầu của các bác sĩ và để không làm tan biến những kết quả của công trình trị liệu đầu gối hiện nay, Ðức Thánh cha lấy làm tiếc phải hoãn lại cuộc tông du tại Cộng hòa dân chủ Congo và Nam Sudan đến một ngày khác sẽ được xác định sau".

(Sala Stampa 10-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page