Ủy ban Giám mục Âu châu

phản đối nghị viện Âu châu

 

Ủy ban Giám mục Âu châu phản đối nghị viện Âu châu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bruxelles (RVA News 10-06-2022) - Ban thường vụ Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu, gọi tắt là COMECE, mạnh mẽ phản đối nghị viện Âu châu vi phạm công pháp, xen mình vào chủ quyền của mỗi quốc gia.

Ngày 08 tháng Sáu năm 2022, nghị viện Âu châu ở Bruxelles, bên Bỉ bắt đầu thảo luận về đề tài: "Những đe dọa hoàn cầu đối với quyền phá thai: quyền phá thai có thể bị tối cao pháp viện Mỹ hủy bỏ".

Trong thông cáo công bố sáng ngày 08 tháng Sáu năm 2022, với chữ ký của cha Manuel Barrios Prieto, Tổng thư ký Ban thường vụ Ủy ban COMECE, bày tỏ ngạc nhiên vì nghị viện Âu châu thảo luận về ảnh hưởng của một tin rò rỉ, liên quan đến dự thảo ý kiến của Tối cao pháp viện Mỹ về vấn đề phá thai. Ðây là một sự xen mình không thể chấp nhận được vào những quyết định về quyền tài phán dân chủ của một quốc gia có chủ quyền, và nước này không phải là thành viên của Liên hiệp Âu châu. Việc nghị viện Âu châu chấp thuận một nghị quyết ủng hộ sự xen mình này chỉ làm cho nghị viện bị mất uy tín.

"Về vấn đề này, chúng tôi muốn tái khẳng định rằng về mặt pháp lý, không hề có sự nhìn nhận quyền phá thai tại Âu châu hoặc trong công pháp quốc tế. Vì thế, không có quốc gia nào bị bó buộc phải ban hành luật cho phá thai hoặc tạo điều kiện dễ dàng cho phá thai, hay trở thành công cụ để thực hiện phá thai. Liên hiệp Âu châu phải tôn trọng thẩm quyền lập pháp của các quốc gia thành viên và nguyên tắc phân quyền, theo đó Liên hiệp chỉ hành động trong giới hạn thẩm quyền của mình trên các nước thành viên trong hiệp ước thành lập để đạt tới mục tiêu được đề ra trong đó (Art. 5.2).

"Như ban thường vụ của Ủy ban COMECE đã bày tỏ trong tuyên ngôn hồi tháng Hai năm nay, toan tính du nhập quyền phá thai vào trong Hiến chương các quyền cơ bản của Liên hiệp Âu châu, sẽ là một luật thiếu nền tảng luân lý đạo đức và sẽ trở thành một nguyên do gây xung đột trường kỳ giữa các công dân của Liên hiệp."

"Chúng tôi lo âu ghi nhận quyền phản kháng lương tâm, xuất phát từ quyền tự do lương tâm, như điều 10.1 của hiến chương về các quyền Căn bản của Liên hiệp và được Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhìn nhận (vụ Jeong và những người khác chống Cộng hòa Hàn quốc 27-4-2011)."

(Comece 8-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page