Tòa Thánh chia buồn

với Hội Hiệp sĩ Malta

 

Tòa Thánh chia buồn với Hội Hiệp sĩ Malta.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-06-2022) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh chia buồn với Hội Hiệp sĩ Malta về sự qua đời bất ngờ của quyền Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Malta, là thầy Marco Luzzato, hôm mùng 07 tháng Sáu năm 2022, hưởng thọ 71 tuổi.

Thầy Luzzato là một bác sĩ y khoa, được bầu làm quyền Thủ lãnh của Hội Malta, ngày 08 tháng Mười Một năm 2020, với nhiệm kỳ thứ nhất, trong thời gian chờ đợi bầu vị thủ lãnh mới. Nhưng Ðức Thánh cha đã gia hạn nhiệm kỳ của thầy, trong khi chờ đợi hoàn tất tiến trình cải tổ Hội Hiệp sĩ Malta do ngài khởi xướng.

Trong điện văn nhân danh Ðức Thánh cha gửi đến thầy Ruy Gonxalo do Valle Peixoto de Villas-Boas, người Bồ Ðào Nha, quyền Thủ lãnh lâm thời của Hội Hiệp sĩ Malta, Ðức Hồng y Parolin viết: "Hay tin thầy Marco Luzzato, quyền Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Malta qua đời, tôi bày tỏ với thầy và toàn thể Hội Hiệp sĩ sự chia buồn sâu sắc của tôi với đại tang này, và tôi nhớ đến trong kinh nguyện người tôi tớ rất trung thành của Giáo hội, đã biết quảng đại xả thân để thăng tiến các giá trị Kitô ngàn đời, và tôi khẩn cầu ơn an ủi của niềm hy vọng Kitô trên các thân nhân, các thành viên của Hội đang khóc thương sự ra đi của thầy Luzzato".

(Sala Stampa 8-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page