Giáo phận Guadalajara ở Mexico

có thêm 70 tân linh mục

 

Giáo phận Guadalajara ở Mexico có thêm 70 tân linh mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Guadalajara (RVA News 09-06-2022) - Cuối tuần, mùng 04 và 05 tháng Sáu năm 2022, Tổng giáo phận Guadalajara bên Mexico đã có thêm 70 linh mục mới.

Ðức Hồng y José Francisco Robles Ortega, Tổng giám mục sở tại đã chủ sự hai thánh lễ truyền chức, tại Ðền thánh các vị Tử đạo Mexico: thứ Bảy mùng 04 tháng Sáu năm 2022, ngài truyền chức cho 33 linh mục mới, và hôm sau mùng 05 tháng Sáu năm 2022 có thêm 37 tân linh mục. Trước đó, mùng 03 tháng Sáu năm 2022, Ðức Hồng y đã truyền chức cho bảy phó tế mới cũng tại Ðền thánh này ở Guadalajara.

Cha Juan Carlos Lupercio Gómez, Phó giám đốc đại chủng viện của giáo phận địa phương, nói với tuần báo của giáo phận rằng: "Ðây thực là một phúc lành trong thời đại chúng ta đang sống ngày nay, thời đại có nhiều lãnh vực, trong đó người ta sống như thể không có Thiên Chúa. Ðây là một dấu chỉ chứng tỏ giữa những nghịch cảnh, Chúa tiếp tục kêu gọi; hạt giống Lời Chúa được gieo vãi trên thế giới. Tiếng Chúa gọi thật là mạnh mẽ và vẫn có những tâm hồn trẻ sẵn sàng tiếp tục lắng nghe nhịp đập của Trái Tim Chúa".

Trong bài giảng thánh lễ truyền chức, hôm thứ Bảy, mùng 04 tháng Sáu năm 2022, Ðức Hồng y Robles nhắc nhở các tiến chức linh mục rằng họ không phục vụ thế gian, nhưng là phụng sự Thiên Chúa và dân của Ngài. Chúa Thánh Linh chọn các con ngày hôm nay để chăm sóc đoàn chiên Chúa. Ðó là đoàn chiên mà Chúa Giêsu Kitô đã cứu chuộc nhờ máu của Ngài. Ðó không phải là đoàn chiên của các con, cũng chẳng phải của chúng tôi, nhưng là đoàn chiên của Chúa, được ủy thác cho các con chăm sóc từ ngày hôm nay và sự tuyển chọn và xức dầu thánh hiến của Chúa Thánh Linh".

Guadalajara là giáo phận lớn thứ hai ở Mexico với gần 5 triệu 700 ngàn tín hữu Công giáo.

(CNA 7-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page