Các giám mục giáo hạt quân đội

Liên hiệp Âu châu nhóm họp

 

Các giám mục giáo hạt quân đội Liên hiệp Âu châu nhóm họp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bruxelles (RVA News 04-06-2022) - Hôm 01 tháng Sáu năm 2022, khóa họp của các giám mục giáo hạt quân đội tại 27 nước thuộc Liên hiệp Âu châu, đã khai diễn tại Bruxelles, bên Bỉ, và bàn về những thách đố hiện nay trong bối cảnh an ninh chung và chính sách quốc phòng tại Liên hiệp này, hậu quả của chiến tranh Ucraina và con đường dẫn đến việc giải trừ võ trang.

Khóa họp do Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu, gọi tắt là COMECE tổ chức, với mục đích cống hiến cho các giám mục quân đội cơ hội trao đổi với các vị sĩ quan quân đội trong Liên hiệp Âu châu về nhưng thách đố đang gia tăng.

Khóa họp bắt đầu với thánh lễ do Ðức cha Gintaras Grusas, Tổng giám mục giáo phận Vilnius và cũng là Giám mục giáo hạt quân đội Lituani, kiêm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu châu, chủ sự.

Tiếp đến, linh mục Manuel Barrios Prieto, Tổng thư ký Ủy ban COMECE, đã trình bày chương trình của khóa họp. Trong chương trình cũng có cuộc trao đổi về những biến cố chính trị địa lý mà giám mục quân đội cần đặc biệt chú ý, khi đối thoại với các tổ chức Giáo hội cũng như công việc của các vị tuyên úy quân đội. Diễn giả về vấn đề này là ông Pawel Herczynsk, Giám đốc phân bộ chính sách An ninh và phòng ngừa xung đột của tổ chức này. Ông đại diện tướng Bart Laurent và David Pustzai, đặc trách về chính sách giải trừ võ trang.

(Kai 2-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page