Tông hiến mới về Giáo triều Roma

bắt đầu hiệu lực

 

Tông hiến mới về Giáo triều Roma bắt đầu hiệu lực.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-06-2022) - Từ Chúa nhật, ngày 05 tháng Sáu năm 2022, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Tông hiến mới về Giáo triều Roma, 'Praedicate Evangelium', Các con hãy loan báo Tin mừng, được Ðức Thánh cha Phanxicô công bố ngày 19 tháng Ba năm 2022, sẽ bắt đầu có hiệu lực, thay thế Tông hiến 'Pastor Bonus', Mục tử nhân lành, do thánh Gioan Phaolô II ban hành cách đây 34 năm (6/1988).

Việc áp dụng Tông hiến mới sẽ trải qua vài năm thử nghiệm và những năm tới đây, người ta sẽ thấy sự thành công hay thất bại của Văn kiện mới trong việc cải tổ giáo triều.

Trong thời gian tới đây, Ðức Thánh cha sẽ tiến hành những bổ nhiệm mới cho giáo triều để thực thi chương trình cải tổ. Một số vị sẽ được củng cố trong nhiệm vụ hiện tại, như Ðức Hồng y Michael Czerny, dòng Tên, đã 75 tuổi, nhưng mới được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện. Một số khác, nhất là những vị cao tuổi sẽ rời bỏ chức vụ. Ví dụ, Ðức Hồng y Leonardo Sandri đã 78 tuổi và làm Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương từ 14 năm nay, tức là ba nhiệm kỳ, hoặc Ðức Hồng y Lui Ladaria, dòng Tên, 78 tuổi, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin.

Một nhận xét khác: chín năm sau khi Ðức Giáo hoàng Phanxicô lãnh đạo Giáo hội, Giáo triều Roma vẫn có đại đa số là người Âu châu, chiếm 79% các chức vụ lãnh đạo, trong đó gần một nửa là người Ý. Tiếp đến là Tây Ban Nha 8%, Pháp và Hoa Kỳ mỗi nước chiếm 6%. Hiện thời, không có vị lãnh đạo nào người Phi châu hoặc từ Úc châu. Ðức Hồng y Peter Turkson, người Ghana, trước đây làm Bộ trưởng Phát triển nhân bản toàn diện, nhưng không được Ðức Thánh cha Phanxicô gia hạn, và hiện làm Chủ tịch các Hàn lâm viện Tòa Thánh về khoa học và khoa xã hội, một vai trò "khiêm nhượng" hơn nhiều so với trước kia.

Theo một số chuyên gia, sự thành công của giáo triều mới tùy thuộc những người sẽ được Ðức Thánh cha bổ nhiệm đứng đầu các cơ quan giáo triều, đặc biệt là các bộ tân lập. Ðức Hồng y Oscar Rodriguez, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, Ðiều hợp viên Hội đồng bảy hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha, nhấn mạnh tầm quan trọng quyết định của việc bổ nhiệm các vị lãnh đạo mới trong giáo triều.

Theo Ðức Hồng y, sự kết thúc tiến trình lâu dài, chín năm, phức tạp và tế nhị của Hội đồng Hồng y cố vấn, tạo điều kiện để tiến bước, đương đầu với các vấn đề khác không kém phần quan trọng và không trì hoãn được, đó là tu chính bộ giáo luật, và các qui luật cần áp dụng trong trường hợp Tòa Thánh trống tòa do sự từ chức của Ðức Giáo hoàng.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, ngày 06 tháng Năm năm 2022, để trình bày cuốn sách mới về những cải tổ của Ðức Thánh cha Phanxicô, Ðức Hồng y Rodriguez nói: "Giờ đây, điều bình thường là vấn đề từ nhiệm của một vị Giáo hoàng, cũng như tu chính bộ giáo luật".

(sismografo 2-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page