Thành lập Phân bộ nhân sự

tại Bộ Kinh tế của Tòa Thánh

 

Thành lập Phân bộ nhân sự tại Bộ Kinh tế của Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 02-06-2022) - Từ ngày 05 tháng Sáu năm 2022, khi Tông hiến mới về Giáo triều Roma, "Các con hãy rao giảng Tin mừng" (Praedicate Evangelium) bắt đầu có hiệu lực, Bộ Kinh tế của Tòa Thánh sẽ thành lập Phân bộ nhân viên.

Trong những ngày qua, cha Juan Antonio Guerrero Alves, dòng Tên người Tây Ban Nha, đã gửi thư cho các vị Bộ trưởng và các vị đứng đầu các cơ quan Tòa Thánh, để thông báo những thay đổi tại Tòa Thánh, với Tông hiến mới. Thẩm quyền về nhân viên Tòa Thánh, trước đây vốn thuộc Phủ Quốc vụ khanh, nay được chuyển sang Bộ Kinh tế.

Trong bối cảnh này, Phân bộ nhân viên Tòa Thánh được thành lập tại Bộ Kinh tế của Tòa Thánh, và hiện nay Bộ đang nghiên cứu việc du nhập các biện pháp khuyến khích và khen thưởng, đào tạo nội bộ, lập kế hoạch và tuyển chọn nhân sự để nâng cao giá trị khả năng chuyên môn, thăng tiến tình hiệp thông và tham gia sứ mạng của mình.

Trong thư, cha Guerrero cũng thông báo về những lãnh vực hoạt động của Phân bộ nhân viên và ngài xin các vị Bộ trưởng giúp ý kiến và những đề nghị để cải tiến khả năng nghề nghiệp của mọi người. Nhất là việc lập kế hoạch và tuyển chọn nhân viên, chủ đích ưu tiên là đảm bảo cho mỗi cơ quan Tòa Thánh những khả năng chuyên môn cần thiết trong một hệ thống lâu bền và công bằng về mặt kinh tế. Cần nâng cao khả năng chuyên môn và tạo điều kiện cho việc chuyển đổi nhân viên, nhưng cũng cần thủ đắc những khả năng chuyên môn từ bên ngoài, thu nhận các cộng tác viên ý thức ý nghĩa chuyện làm việc cho Tòa Thánh.

Mục đích thứ hai của Phân bộ nhân sự, là hoạt động về mặt phát triển nguồn nhân sự, để giúp các cơ quan khác của Tòa Thánh thực hiện con đường tăng trưởng và sự nghiệp, với những chương trình huấn luyện, và cũng để tạo điều khiển dễ dàng cho sự thuyên chuyển nội bộ và nâng cao khả năng chuyên môn. Sẽ có một hệ thống đánh giá khách quan công việc của mỗi người. Bộ Kinh tế cam kết sẽ đẩy nhanh những thủ tục kiểm tra về việc áp dụng đúng đắn các qui tắc và quy định.

Một điểm đáng chú ý trong lá thư: Cha Guerrero nói về lương bổng và những khích lệ, đây là điều mới mẻ tại Tòa Thánh. Ðể gia tăng động lực của các nhân viên, ngoài những mức lương bổng đã được ấn định, Bộ nghiên cứu việc lập thêm một hệ thống tiền thưởng cho những người xứng đáng, dựa trên thủ tục đánh giá hoạt động của họ.

Sau cùng là sự quan tâm đến môi trường làm việc. Phân bộ nhân viên dấn thân thăng tiến tình hiệp thông và cảm thức tham gia vào sứ mạng của Tòa Thánh và Giáo hội. Mục tiêu này có thể đạt được qua những thông tin nội bộ, những cuộc gặp gỡ và hoạt động ngoài giờ làm việc và linh đạo chung.

(Vatican News 1-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page