Báo Koeln công bố bản câu hỏi

chọn ứng viên giám mục

 

Báo Koeln công bố bản câu hỏi chọn ứng viên giám mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Koeln (RVA News 20-05-2022) - Hôm 19 tháng Năm năm 2022, tờ "Chỉ Báo Thành Phố Koeln" (Koelner Stadt-Anzeiger) bên Ðức đã tăng tải bản câu hỏi cập nhật mà Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại nước này sử dụng để điều tra về những ứng viên có thể được chọn làm giám mục.

Bản câu hỏi này có một số điểm khác với bản câu hỏi năm 2001, thời Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II được tờ "Frankfurt Toàn Báo" (Frankfurter Allgemeine Zeitung) đăng tải.

Theo bản này, có câu hỏi về thái độ của đương sự trong việc xử lý những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên có "thích đáng và công chính hay không?"

Một câu hỏi khác: "Ứng viên có đối xử với các nữ tu trong sự tôn trọng hoặc có những lối cư xử có thể gây khó chịu hoặc gương xấu hay không".

Có những câu hỏi khác về thái độ của đương sự đối với chức linh mục, vấn đề truyền chức thánh cho phụ nữ, hôn nhân, luân lý tính dục.

Bản câu hỏi ngày nay cũng giống như cách đây 20 năm, Tòa Sứ thần Tòa Thánh đều muốn biết một loạt những thông tin về ứng viên liên quan đến đạo lý chính thức của Giáo hội, và cả về diện mạo bề ngoài, những bệnh di truyền có thể, trình độ giáo dục, sự quan tâm của đương sự đối với những biến cố thời sự thế giới, cách đối xử với con người, kinh nghiệm mục vụ và năng khiếu lãnh đạo.

Cách đây 20 năm, bản câu hỏi có đề cập đến vấn đề: đương sự hiểu biết thế nào về thông điệp Humanae vitae, Sự sống con người, do Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cấm ngừa thai và các phương thế làm tuyệt đường sinh sản, và cũng không đề cập đến vấn đề lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, nhưng trong bản câu hỏi hiện nay, vấn đề này không được nhấn mạnh như trước.

(KNA 19-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page