Các chuyên gia chống nạn buôn người

nhóm họp tại Vatican

 

Các chuyên gia chống nạn buôn người nhóm họp tại Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-05-2022) - Hôm 19 tháng Năm năm 2022, các chuyên gia chống nạn buôn người và nạn nô lệ đến từ ba mươi quốc gia năm châu, đã kết thúc ba ngày nhóm họp tại trụ sở Hàn lâm viện khoa học của Tòa Thánh ở nội thành Vatican.

Tổ chức này gọi là "Nhóm Santa Marta", được thành lập năm 2014, trong cuộc họp của những người khởi xướng tại Nhà trọ thánh Marta, nơi Ðức Thánh cha Phanxicô cư ngụ. Họ gồm các vị hữu trách ngành cảnh sát và an ninh, chính quyền, các giám mục và nữ tu, các luật gia và các ngành khác. Vị phối hợp là Ðức Hồng y Vincent Nichols, Tổng giám mục giáo phận Westminster, thủ đô Anh quốc. Ðức Hồng y gọi nhóm này là một tác nhân "xúc tác" để đẩy mạnh việc loại trừ nạn buôn người.

Trong cuộc họp báo trưa ngày 19 tháng Năm năm 2022, Ðức Hồng y Nichols cho biết công việc của Nhóm Santa Marta trở nên khó khăn hơn vì đại dịch. Hàng triệu người trở nên nghèo và dễ bị bóc lột. Trong cuộc chiến chống nạn buôn người, giáo dục và truy cập nguồn tài chánh từ nạn buôn người là điều đặc biệt quan trọng. Một đàng, những người có thể trở thành nạn nhân được thông tin và cảnh giác, đàng khác, những người trách nhiệm các công ty và chính quyền cần biết rằng nạn buôn người có thể tiềm ẩn trong mạng cung cấp nhân sự và vật liệu cho công ty.

Ông Kevin Hyland, điều hợp viên ở Ðức, ca ngợi luật về chuỗi cung ứng cho các công ty tại Ðức. Các nhà thờ cũng phải kiểm tra xem những sản phẩm và dịch vụ mình mua có đến từ những kẻ buôn người hay không. Các giám mục ở Australia bắt đầu kiểm tra trong lãnh vực này. Ông Hyland ca ngợi kế hoạch hành động của Hội đồng Giám mục Ðức hồi mùa xuân vừa qua và Ðức cha Ansgar Puff, Giám mục phụ tá tổng giáo phận Koeln đã trình bày sáng kiến này trong khóa họp tại Vatican và đã trao cho Ðức Thánh cha trong buổi tiếp kiến. Kế hoạch này gồm chín điểm để bài trừ nạn buôn người có thể thích ứng cho công việc của cá nhân và trên bình diện toàn quốc.

Tại khóa họp, bà Roselyn Nambuje, thẩm phán tại Tòa Thượng thẩm ở Nairobi, Kenya, đã trình bày vai trò của phụ nữ trong cuộc chiến chống buôn người. Ví dụ tại Kenya có những đơn vị đặc biệt nữ cảnh sát được thành lập; các phụ nữ và trẻ em dễ tín thác thổ lộ với họ. Có những khóa huấn luyện đặc biệt cho các thẩm phán và các ủy viên công tố về nạn buôn người.

Trong khóa họp, Ðức Hồng y Charles Bo, Tổng giám mục giáo phận Yangon bên Myanmar, cũng phát biểu trực tuyến với các tham dự viên trực diện và nói về những hình thức đồi bại nhất của nạn buôn người. Nạn buôn bán cơ phận người để ghép tại vùng Ðông Nam Á là một hình thức "ăn thịt người tân thời".

(Kathpress 19-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page