Ðức Sứ thần Tòa Thánh:

cuộc viếng thăm đại kết của Ðức Thánh cha

tại Nam Sudan là một hồng phúc

 

Ðức Sứ thần Tòa Thánh: cuộc viếng thăm đại kết của Ðức Thánh cha tại Nam Sudan là một hồng phúc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Yei (RVA News 19-05-2022) - Ðức Tổng giám mục Hubertus van Megen, Sứ thần Tòa Thánh tại Nam Sudan, nói rằng cuộc viếng thăm đại kết của Ðức Thánh cha Phanxicô tại Nam Sudan, vào thượng tuần tháng Bảy năm 2022 là một thời điểm hồng phúc cho Dân Chúa tại nước này.

Ðức Tổng giám mục Van Megen, người Hòa Lan, cũng là Sứ thần Tòa Thánh tại Kenya và Eritrea. Tuyên bố hôm 15 tháng Năm năm 2022, tại nhà thờ Chính tòa Chúa Kitô Vua, trong buổi lễ truyền chức giám mục cho Ðức cha Alex Lodiong Sakor Eyobo, tân Giám mục giáo phận Yei ở Nam Sudan, Ðức Sứ thần Tòa Thánh mời cộng đồng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân cộng tác với Ðức tân giám mục cho cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha, từ ngày 05 đến ngày 07 tháng Bảy năm 2022, được thành công. Ngài nói: "Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ đến đây. Ngài quan tâm đến anh chị em và muốn gần gũi với anh chị em. Ngài muốn ôm lấy anh chị em. Ngài sẽ đến như một sứ giả hòa bình, thương xót, tha thứ tội lỗi."

Ðức Sứ thần Tòa Thánh cho biết trong vài tuần nữa, ngài sẽ về Roma để gặp Ðức Giáo hoàng vào cuối tháng Sáu năm 2022, trước khi ngài đến thủ đô Juba của Nam Sudan."

Ðức Thánh cha sẽ thăm nước này cùng với Ðức Tổng giám mục Justin Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, và Mục sư Jim Wallace, thủ lãnh Giáo hội Ecosse, là hai Giáo hội có nhiều tín hữu ở Nam Sudan.

Trong sứ điệp chung được phổ biến hôm mùng 07 tháng Năm năm 2022 tại Vatican, ba vị lãnh đạo Kitô nhắc đến Chúa Giêsu, "Ðấng đã chỉ cho chúng ta một con đường mới là điều có thể: một con đường tha thứ và tự do, làm cho chúng ta khiêm tốn nhìn thấy Thiên Chúa nơi mỗi người chúng ta, cả nơi những kẻ thù của chúng ta. Con đường này dẫn đến đời sống mới cho chúng ta, như con người và cho những người hướng dẫn chúng ta.

"Chúng tôi cầu mong anh chị em sẽ đi theo con đường mới này để có thể phân định những thử thách, thách đố, và khó khăn thời nay. Chúng tôi cũng cầu nguyện để dân tộc của anh chị em sẽ cảm nguyện được hy vọng qua sự lãnh đạo của anh em."

Nếu cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha diễn ra tại Nam Sudan như đã dự định thì ngài sẽ là vị Giáo hoàng đầu tiên viếng thăm một nước trẻ nhất thế giới, mới được độc lập khỏi Sudan từ ngày 09 tháng Bảy năm 2011.

(CNA Africa 18-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page