Tòa Thánh sẽ cứu xét vấn đề

Ðức Thánh cha có thể thăm Ucraina hay không

 

Tòa Thánh sẽ cứu xét vấn đề Ðức Thánh cha có thể thăm Ucraina hay không.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 20-05-2022) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết sau cuộc viếng thăm làm việc của Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, tại Ucraina trong những ngày này, Tòa Thánh sẽ cứu xét vấn đề Ðức Thánh cha Phanxicô có thể viếng thăm Ucraina được không.

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh tuyên bố như trên, bên lề cuộc gặp gỡ tại Ðại học Công giáo ở Roma, hôm 18 tháng Năm năm 2022. Trả lời câu hỏi của ký giả xem Ðức Giáo hoàng có chương trình thăm Ucraina hay không, Ðức Hồng y nói:

"Bây giờ có Ðức Tổng giám mục Gallagher đang ở Ucraina. Sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ xem điều gì nên làm. Từ phía Ðức Thánh cha, ngài không có ý định đến Ucraina, nhưng vấn đề sẽ được cứu xét dưới ánh sáng sứ vụ của Ðức Tổng giám mục Gallagher. Ðiểm chính yếu là phải có sự sẵn sàng của hai phía, nước Nga và Ucraina, chấp nhận sự trung gian của Tòa Thánh. Vatican không thể áp đặt nhưng chỉ có thể tình nguyện, như vẫn thường được lập lại, Tòa Thánh luôn sẵn sàng. Chỉ khi có sự sẵn sàng của hai bên thì mới có thể khởi sự một sáng kiến cụ thể".

(AGI 18-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page