Ðại hội thứ XII của Hội đồng

các Giáo hội Kitô Trung Ðông

 

Ðại hội thứ XII của Hội đồng các Giáo hội Kitô Trung Ðông.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cairo (RVA News 17-05-2022) - Trong những ngày này, từ 16 đến ngày 20 tháng Năm năm 2022, đại hội lần thứ XII của Hội đồng các Giáo hội Kitô Trung Ðông, gọi tắt là MECC, đang tiến hành tại Cairo, thủ đô Ai Cập, với sự tham dự của 21 Giáo hội và cộng đoàn Giáo hội hiện diện tại các nước Trung Ðông và Bắc Phi.

Ðây là một tổ chức đại kết qui tụ Giáo hội Công giáo, Chính thống và các Giáo hội Kitô khác, với mục đích chia sẻ thông tin, suy tư và quyết định về điều kiện hiện nay và tương lai của các Kitô hữu Trung Ðông.

Tham dự khóa họp, có 17 thượng phụ và thủ lãnh các Giáo hội, trong đó có Ðức Thượng phụ Louis Raphael Sako, Giáo chủ Công giáo Canđê bên Irak, Ðức Thượng phụ Pizzaballa của Công giáo Latinh ở Jerusalem.

Trong khóa họp, có những tường trình của các nhóm làm việc về những vấn đề rộng lớn, như việc phục vụ, diaconia, dịch vụ xã hội chung, hành trình đại kết như phương thế làm chứng tá Kitô chung, sự góp phần của các Kitô hữu Trung Ðông vào tiến trình hòa giải và sống chung hòa bình trong các xã hội Trung Ðông và Bắc Phi.

Trong khóa họp, các thành viên sẽ bầu lại bốn vị đồng chủ tịch của Hội đồng và các thành viên ban chấp hành Hội đồng các Giáo hội Kitô Trung Ðông, với nhiệm kỳ bốn năm.

Khóa họp hiện nay bị trễ hai năm vì đại dịch Covid-19 và lẽ ra phải diễn ra hồi năm 2020. Hội đồng này được thành lập năm 1974, tại Nicosia bên đảo Cipro và hiện nay có trụ sở tại Beirut, Liban. Có khoảng ba mươi Giáo hội gia nhập làm thành viên thuộc bốn gia đình Giáo hội khác nhau, là Công giáo, Chính thống, Chính thống Ðông Phương, và các Giáo hội Tin lành và Anh giáo. Vị Tổng thư ký được bầu lên theo lượt; hiện nay là ông Michel Abs thuộc Giáo hội Chính thống Hy Lạp Antiokia, với Ðức Thượng phụ Giáo chủ, là Yohanna X, có trụ sở ở Damasco, Syria. Ông là một nhà kinh tế và xã hội học với nhiều kinh nghiệm về việc quản trị và tư vấn xí nghiệp.

(Fides 16-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page