Giám hạt Tòng nhân Opus Dei

có thêm hai mươi bốn linh mục mới

 

Giám hạt Tòng nhân Opus Dei có thêm hai mươi bốn linh mục mới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 16-05-2022) - Thứ Bảy, ngày 21 tháng Năm năm 2022, hai mươi bốn phó tế thuộc Giám hạt Tòng nhân Opus Dei sẽ được truyền chức linh mục, trong thánh lễ lúc 10 giờ, tại Vương cung Thánh đường thánh Eugenio của Giám hạt ở Roma.

Vị truyền chức là Ðức cha Ricardo García, Giám mục Giám hạt Yauyos-Canate-Huarochirì, bên Peru.

Các tiến chức đến từ chín quốc gia: Argentina, Colombia, Ecuador, Philippines, Pháp, Mêhicô, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ và Thụy Sĩ.

Phó tế duy nhất người Thụy Sĩ trong số các tiến chức, là thầy Lorenzo De Vittori, 35 tuổi, đã theo học tại Trường Kỹ Thuật đa khoa ở Zurich và đậu tiến sĩ vật lý thiên thể, với luận án về sóng hấp dẫn phát ra từ các lỗ đen. Trong mười năm, anh De Vittori là thành viên ban quản trị khu nhà ở dành cho sinh viên đại học Allenmoos ở Zurich và đã giảng dạy toán học tại đại học Zurich, tham gia nhiều dự án giáo dục giới trẻ. Tại Roma, thầy Lorenzo de Vittori theo học thần học và đang hoàn thành luận án tiến sĩ.

Phần lớn các tiến chức linh mục Opus Dei đến từ Tây Ban Nha, và đã học và hành nghề trước khi bắt đầu học thần học, như kiến trúc sư, ký giả, nghiên cứu gia...

Từ Á châu, có thầy José Paulo Luistro, 32 tuổi, sinh tại Manila, tốt nghiệp Tâm lý và dạy Anh ngữ tại một trường ở Quezon City, gần Manila trước khi quyết định gia nhập Giám hạt Opus Dei.

Giám hạt tòng nhân Opus Dei phần nào giống như một giáo phận không có lãnh thổ với gần 94,000 giáo dân, khoảng 2,200 linh mục, đảm trách 1,975 nhà thờ và trung tâm mục vụ.

(Opus Dei 12-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page