Hành hương quốc tế

của các quân nhân Công giáo tại Lộ Ðức

 

Hành hương quốc tế của các quân nhân Công giáo tại Lộ Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (RVA News 14-05-2022) - Chiều thứ Năm, ngày 12 tháng Năm năm 2022, cuộc hành hương lần thứ 62 của các quân nhân Công giáo quốc tế tại Lộ Ðức, đã được bắt đầu với thánh lễ tại Vương cung thánh đường Ðức Mẹ vô nhiễm ở Ðền thánh.

Ðề tài cuộc hành hương năm 2022 là: "Thầy ban cho các con niềm vui của Thầy".

Sau hai năm bị tạm ngưng vì đại dịch, năm 2022 cuộc hành hương dần dần trở lại bình thường và đang tiến hành từ ngày 11 đến 15 tháng Năm năm 2022. Trong số hơn 10,000 quân nhân từ 38 nước, cũng có một toán quân nhân từ Ucraina. Có khoảng 1,000 người cư ngụ trong khu lều quốc tế.

Ðức cha Werner Freistetter, Giám hạt quân đội tại Áo, hướng dẫn 180 quân nhân Áo đến Lộ Ðức. Ngài nói với các tín hữu quân nhân trong đoàn: "Cuộc hành hương này bị bóng đen của những biến cố tại Ucraina bao phủ. Một cuộc chiến tranh đáng sợ giữa lòng Âu châu. Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho những người dân tại Ucraina. Năm nay là năm có bất hạnh lớn, trong đó xảy ra điều mà từ nhiều thập niên, chúng ta đã nghĩ là sẽ không thể xảy ra nữa. Nhưng điều đặc biệt trong các cuộc hành hương này từ lâu, đó là các quân nhân các nước họp nhau để cầu nguyện cho hòa bình. Cuộc hành hương năm nay là một dấu chỉ hy vọng đặc biệt trong thời chiến tranh".

Trong những ngày hành hương, mỗi đoàn có những thánh lễ riêng theo ngôn ngữ của mình. Ngoài ra, có một số sinh hoạt chung như cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa, rước Ðức Mẹ, các buổi hòa nhạc do thành phố Lộ Ðức, đoàn Ðức và đoàn Ý thực hiện.

Chúa nhật 15 tháng Năm năm 2022 có thánh lễ quốc tế tại Ðền thờ dưới hầm, là Vương cung thánh đường thánh Piô X và cũng là thánh lễ bế mạc.

Các cuộc hành hương của giới quân nhân quốc tế tại Lộ Ðức bắt đầu từ năm 1944, trong năm cuối cùng của thế chiến, với các quân nhân Pháp và dần dần phát triển thành các cuộc hành hương miền, rồi quốc gia và quốc tế.

(Infos: www.mildioz.at)

(Kathpress 12-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page