Cuộc cải tổ của Ðức Thánh cha Phanxicô

bước vào giai đoạn mới

 

Cuộc cải tổ của Ðức Thánh cha Phanxicô bước vào giai đoạn mới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-05-2022) - Ðức Hồng y Andrés Rodriguez Maradiaga, điều hợp viên Hội đồng Hồng y Cố vấn của Ðức Thánh cha Phanxicô, nói rằng: triều đại Giáo hoàng của Ðức Thánh cha Phanxicô đang bước vào một giai đoạn mới và công trình đại cải tổ được áp dụng với việc thay đổi nhân sự, bổ nhiệm tại các Bộ của Tòa Thánh, mặc dù có những "kháng cự".

Ðức Hồng y Maradiaga, dòng Don Bosco, là Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, sẽ tròn 80 tuổi vào cuối năm 2022. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin EFE của Tây Ban Nha, truyền đi hôm ngày 07 tháng Năm năm 2022, ngài cho biết như trên nhưng không đào sâu thêm "sự kháng cự" đó đến từ đâu, đồng thời cho biết Ðức Thánh cha tiếp tục tiến bước theo chương trình, ngài còn rất sinh động. Ðây không phải là giai đoạn "cuối cùng" trong triều đại của ngài, nhưng là một giai đoạn mới.

Ðức Hồng y Maradiaga nhấn mạnh rằng điểm mới nhất trong cuộc cải tổ Giáo triều Roma do Ðức Thánh cha Phanxicô đề xướng, đó là giáo triều này không phải chỉ là một cơ quan hành chánh, nhưng là một cơ quan phục vụ Ðức Thánh cha và các Hội đồng Giám mục, và qua đó là để phục vụ Dân Chúa.

Ðể điều chỉnh lại hệ thống tổ chức mới của Giáo triều Roma cần tới chín năm làm việc cam go. Ðức Hồng y nói: "Làm tốt mọi sự cần có thời gian và đây là một trong các đức tính của Ðức Thánh cha. Ngài không vội vã, nhưng quan tâm làm sao cho tốt và tôi tin rằng ngài làm tốt, mặc dù sẽ gặp những khiếm khuyết".

Ðức Hồng y Maradiaga đã trả lời cuộc phỏng vấn của hãng tin EFE, sau khi giới thiệu cuốn sách viết chung với một ký giả về Tông hiến mới về Giáo triều Roma "Praedicate Evangelilcum", Các con hãy loan báo Tin mừng. Văn kiện công bố ngày 19 tháng Ba năm 2022 và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 06 tháng Sáu năm 2022.

Ðức Hồng y nhắc lại rằng trong Giáo triều Roma mới, bộ đứng đầu không còn là Bộ Giáo lý đức tin nhưng là Bộ loan báo Tin mừng và chính Ðức Thánh cha làm đảm trách Bộ này. Ðiều này đã gặp sự "kháng cự". Ðức Hồng y kể: 'Dĩ nhiên những người làm việc lâu năm ở giáo triều nghĩ rằng những người mới đến muốn thay đổi mọi sự. Một giám chức đáng kính nói với tôi rằng 'quí vị là những người mới đến đây và nghĩ rằng mình biết mọi điều chúng tôi biết'.

Theo Ðức Hồng y Maradiaga, "đã có và sẽ có những kháng cự, cũng như có những người không thích Tông hiến mới. Nhưng đã đến lúc Ðức Giáo hoàng quyết định và ngài đã làm". Ngoài cơ cấu mới, Tông hiến cho thấy rõ "tiêu chuẩn không phải là quyền bính nhưng là phục vụ, vì thế không cần các bộ phải được một hồng y hoặc một giám mục điều khiển, và có thể do một giáo dân nam, nữ hoặc một tu sĩ, và điều này không phải là mỵ dân. Cần xác định rằng ơn gọi của một hồng y là làm cố vấn cho Ðức Thánh cha và bầu Giáo hoàng, chứ không phải là đứng đầu một bộ".

Sau cùng, Ðức Hồng y Maradiaga nói rằng "cuộc cải tổ lớn sẽ tới khi có sự thay đổi nhân sự. Ðúng vậy, tôi tin rằng cuộc cải tổ này không thể áp dụng cho những người đã thi hành nhiệm vụ ở đây, vì đã tròn 5 năm ở giáo triều và phải từ nhiệm, tuy có thể gia hạn thêm 5 năm, nhưng tôi nghĩ rằng để áp dụng Tông hiến mới cần có những người mới".

(EFE 7-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page