Ðức Thánh cha tiếp các giáo sư và sinh viên

Ðại học Macerata

 

Ðức Thánh cha tiếp các giáo sư và sinh viên Ðại học Macerata.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-05-2022) - Trong buổi tiếp kiến các giáo sư và sinh viên Ðại học Macerata ở miền trung Ý, sáng ngày 09 tháng Năm năm 2022, Ðức thánh cha Phanxicô cổ võ sự cởi mở về văn hóa và đặc biệt xây dựng nền văn hóa gặp gỡ.

Ðại học Macerata được khởi sự từ năm 1290, là đại học cổ kính đứng hàng thứ năm tại Ý và thứ chín trên thế giới. Việc chính thức thành lập diễn ra vào ngày 01 tháng Bảy năm 1540 do Ðức Giáo hoàng Phaolô III. Hiện nay, Ðại học này có năm khoa chính, là Kinh tế và luật pháp, luật khoa, khoa học về huấn luyện, gia sản văn hóa và du lịch, chính trị học, truyền thông và quan hệ quốc tế, sau cùng là khoa nhân văn.

Macerata cũng là nơi xuất thân của cha Matteo Ricci, dòng Tên, nhà toán học, địa đồ học và chuyên gia về Trung Hoa. Cha được nhìn nhận là một trong những thừa sai lớn nhất tại nước này và tên của cha được người Hoa gọi là "Lợi Mã Ðậu". Cha hoạt động tại Trung Hoa, dưới thời nhà Minh, thế kỷ XVI và hiện nay cha đang được Bộ Phong thánh cứu xét án phong chân phước.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, sau khi nhắc đến vai trò quan trọng của đại học, Ðức Thánh cha nhận định rằng: "Sự tăng trưởng của con người về nhân bản chắc chắn có một ảnh hưởng tích cực trên xã hội. Vì thế, đầu tư vào việc huấn luyện, về học đường, đại học, là sự đầu tư tốt nhất cho tương lai của một người. Chúng ta biết rõ điều đó nhưng không luôn luôn đưa ra những quyết định phù hợp với nguyên tắc đó".

"Một khía cạnh khác tôi muốn nhấn mạnh là sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa khác nhau. Chúng ta biết rõ điều này không phải là điều đương nhiên. Ðặt các giáo sư và sinh viên thuộc các xuất xứ khác nhau chung với nhau, đó vẫn chưa đủ, còn cần phải làm cho một nền văn hóa gặp gỡ được chín mùi. Và chắc chắn đại học là một nơi ưu tiên để thực hiện điều đó. Macerata là nơi sinh ra của một nhà vô địch về nền văn hóa gặp gỡ ấy, đó là cha Matteo Ricci. Tôi chúc mừng anh chị em, không những bảo tồn ký ức và thăng tiến việc nghiên cứu về cha, nhưng còn cố gắng thực hiện tấm gương của cha trong cuộc đối thoại liên văn hóa. Ðiều rất cần thiết ngày nay ở mọi cấp độ, đó là quyết tâm đi theo con đường này, con đường đối thoại".

(Rei 9-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page