Ðức Thánh cha tiếp Hội đồng Tòa Thánh

hiệp nhất các tín hữu Kitô

 

Ðức Thánh cha tiếp Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-05-2022) - Trong buổi tiếp kiến các tham dự viên Ðại hội của Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, sáng ngày 06 tháng Năm năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô cổ võ các Giáo hội Kitô làm tất cả những gì có thể để góp phần xây dựng một cộng đoàn thế giới, có khả năng thực hiện tình huynh đệ.

Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất vừa kết thúc Ðại hội, sau những ngày nhóm họp tại Vatican, từ ngày 03 đến ngày 06 tháng Năm năm 2022, về đề tài: "Tiến đến việc cử hành chung kỷ niệm 1,700 năm Công đồng chung Nicea thứ I (325-2025)". Tham dự đại hội, có các thành viên gồm các hồng y, giám mục và nhiều chuyên gia cố vấn.

Ðức Thánh cha nhận xét rằng đây là khóa họp toàn thể đầu tiên sau hai năm đại dịch khiến cho các hoạt động đại kết, những cuộc gặp gỡ giữa các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau bị cản trở, nhưng ngài cũng nhận xét rằng: "Một kết quả ý nghĩa về đại kết của đại dịch là nó đưa tới sự canh tân ý thức tất cả chúng ta cùng thuộc về gia đình Kitô duy nhất. Ý thức này ăn rễ sâu trong kinh nghiệm cùng chia sẻ sự giòn mỏng và chỉ có thể trông cậy nơi ơn phù trợ của Thiên Chúa. Ðiều nghịch lý là đại dịch buộc chúng ta giữ khoảng cách xa nhau, nhưng nó làm chúng ta hiểu rằng trong thực tế chúng gần nhau và rất có trách nhiệm đối với nhau. Ðiều quan trọng là tiếp tục vun trồng ý thức đó, làm sao từ đó nảy sinh những sáng kiến làm gia tăng rõ ràng cảm thức huynh đệ. Trong thực tế, thật dễ quên chân lý sâu xa này.

Ðức Thánh cha nhắc đến chiến tranh tại Ucraina hiện nay, "một cuộc chiến tranh tàn ác và vô lý như mọi chiến tranh, nó có một chiều kích lớn hơn và đe dọa toàn thế giới. Chiến tranh này không thể không gọi hỏi lương tâm của mỗi Kitô hữu và mỗi Giáo hội. Chúng ta phải tự hỏi: các Giáo hội đã và có thể làm gì để góp phần vào sự phát triển một cộng đoàn thế giới, có khả năng thực hiện tình huynh đệ đi từ các dân tộc và quốc gia, sống tình bạn xã hội" (Ft 154) ... Ngày nay, đứng trước sự dã man của chiến tranh, lòng khao khát hiệp nhất cần được tái nuôi dưỡng. Cố tình không biết tới những chia rẽ giữa các tín hữu Kitô, vì thói quen hoặc vì cam chịu, có nghĩa dung dưỡng sự ô nhiễm các tâm hồn, làm cho các môi trường gây xung đột trở nên màu mỡ. Việc loan báo Tin mừng hòa bình, Tin mừng giải giáp các tâm hồn trước cả các quân đội, chỉ đáng tin cậy nếu nó được loan báo do các Kitô hữu được hòa giải với Chúa Giêsu là Vua Hòa Bình".

(Rei 6-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page