Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô

nhóm họp toàn thể

 

Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô nhóm họp toàn thể.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-05-2022) - Trong những ngày này, Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô đang nhóm khóa họp toàn thể, từ ngày 03 đến ngày 06 tháng Năm năm 2022 tại Vatican, về đề tài: "Tiến đến việc cử hành chung kỷ niệm 1,700 năm Công đồng chung Nicea thứ I (325-2025)".

Hội đồng này gồm có 13 hồng y, một thượng phụ và 14 giám mục thành viên.

Khóa họp được khai mạc sáng ngày 03 tháng Năm năm 2022, lễ thánh Philipphê và Giacôbê tông đồ, với thánh lễ đồng tế do Ðức Hồng y Chủ tịch Kurt Koch chủ sự, tại mộ thánh Phêrô, dưới Ðền thờ kính thánh nhân.

Trong bài giảng, Ðức Hồng y đã trình bày suy tư về kinh tin kính của Công đồng Nicea-Constantinople về chứng tá qui trọng tâm về Chúa Kitô trong phong trào đại kết. Kinh này vẫn được đọc trong các thánh lễ Chúa nhật và lễ trọng.

Phiên họp đầu tiên đã bắt đầu sau đó với lời dẫn nhập của Ðức Hồng y về đề tài của khóa họp, đặc biệt về những viễn tượng đại kết của Công đồng chung Nicea và về tương quan giữa công nghị tính và quyền tối thượng.

Tiếp đến, Ðức cha Brian Farrell, Tổng thư ký, đã tường trình hoạt động của Hội đồng, rồi cha Norbert Hofmann, dòng Don Bosco, viên chức của Hội đồng, đã nói về hoạt động của ủy ban liên lạc với Do thái giáo.

Ban chiều cùng ngày, có phần trình bày văn kiện nghiên cứu cập nhật của Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các Kitô hữu, với tựa đề: "Giám mục Roma: quyền tối thượng và đặc tính công nghị trong các cuộc đối thoại đại kết và trong các câu trả lời về thông điệp "Ut unum sint", Ước gì chúng được nên một": cụ thể là những phản ứng và đóng góp của các giáo sư thuộc các hệ phái Kitô khác nhau về thông điệp này của thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng.

(www.christianity.va 4-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page