Ðức Thánh cha tiếp

các Bề trên Tổng quyền dòng nữ

 

Ðức Thánh cha tiếp các Bề trên Tổng quyền dòng nữ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-05-2022) - Sáng ngày 05 tháng Năm năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến các nữ Bề trên Tổng quyền tham dự Ðại hội lần thứ 22 của Hiệp hội Quốc tế các Bề trên Tổng quyền các dòng nữ, từ ngày 02 đến ngày 06 tháng Năm năm 2022, tại Roma về chủ đề: "Ðón nhận sự dễ bị tổn thương trong hành trình đồng nghị".

Tham dự đại hội có khoảng 700 nữ bề trên thuộc 71 quốc tịch khác nhau, trong đó có 521 vị tham dự trực diện.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha nhắc đến việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ trong bữa Tiệc ly. Ngài nhận xét rằng: "thánh Phêrô thoạt đầu phản đối ý định của Chúa, nhưng sau đó đã phải thay đổi não trạng, để cho mình được rửa chân, và sau đó có thể làm như vậy đối với các anh chị em khác. Khi làm như thế, Con Thiên Chúa đặt mình trong một vị thế dễ bị tổn thương, trong thân phận người tôi tớ, điều đó chứng tỏ chúng ta chỉ có thể hiểu cuộc sống của Chúa Giêsu qua việc phục vụ".

Từ giai thoại đó, Ðức Thánh cha mời gọi các nữ Bề trên Tổng quyền hãy sống quyền bính của mình như một việc phục vụ. Ngài nói: "Cũng vậy, đời tu trì ngày nay cũng có sự dễ bị tổn thương mà nhiều khi ta khó chấp nhận. Trước đây chúng ta quen với tầm quan trọng của dòng với con số tu sĩ và các công việc của chúng ta, có uy tín trong xã hội. Cuộc khủng hoảng chúng ta đang trải qua làm cho chúng ta cảm thấy sự dễ bị tổn thương và mời gọi chúng ta chấp nhận tình trạng ít ỏi của mình. Tất cả những điều đó mời gọi chúng ta hãy tìm lại thái độ của Con Thiên Chúa đối với Chúa Cha và trở nên người phục vụ".

Ðề cập tới tiến trình đồng nghị, Ðức Thánh cha cho biết Giáo hội hy vọng nơi sự đóng góp của các dòng tu trong tiến trình này. Ðây là một thời điểm quan trọng để lắng nghe và phân định. Ngài nói: "Sự đóng góp quan trọng nhất mà chị em có thể làm là tham gia việc suy tư và phân định, đặt mình trong vị thế lắng nghe Thánh Linh và hạ mình xuống như Chúa Giêsu để có thể gặp gỡ những anh chị em đang ở trong tình trạng túng thiếu".

Ðức Thánh cha khích lệ các dòng tích cực tham gia tiến trình đồng nghị ở các Giáo hội địa phương. Ngài nhận xét rằng: "Ðây là cơ hội lắng nghe nhau, nói thẳng thắn, để đặt những câu hỏi thiết yếu về đời sống tu trì ngày nay, làm nổi lên những câu hỏi làm cho chúng ta không thoải mái. Chị em đừng sợ sự dễ bị tổn thương của mình, đừng sợ trình bày điều đó cho Chúa Giêsu".

Sau cùng, Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "Tôi cũng biết tại một số nơi có tình trạng thiếu ơn gọi và tu sĩ ngày càng già nua. Nhưng điều quan trọng là vẫn luôn có thể đáp lại Chúa một cách trung thành và với tinh thần sáng tạo.

Hãy chấp nhận thời gian chúng ta đang sống như một hồng ân của Thiên Chúa, một "kairos", thời điểm thích hợp, vì không gì có thể vượt khỏi tay Chúa."

(Rei 5-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page