Bộ Giám mục:

Ðức Hồng y Tổng giám mục Koeln không lỗi giáo luật

 

Bộ Giám mục: Ðức Hồng y Tổng giám mục Koeln không lỗi giáo luật.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-05-2022) - Ðức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, xác nhận rằng Ðức Hồng y Maria Woelki, Tổng giám mục giáo phận Koeln, và cha Tổng đại diện Markus Hoefmann không vi phạm giáo luật, khi tài trợ việc soạn thảo phúc trình của các chuyên gia và các tư vấn truyền thông trong việc đối phó với những vụ lạm dụng tính dục trong giáo phận.

Trong thời gian qua, một số người trong giáo phận cáo buộc Ðức Hồng y Woelki sử dụng những số tiền lớn của giáo phận mà không có sự đồng ý của các cơ quan hoặc Ủy ban liên hệ, theo qui định của giáo luật. Số tiền này lên tới hai triệu 800 ngàn Euro, rút từ quĩ gọi là BB, tức là Quỹ đáp ứng nhu cầu của giáo phận."

Trong thư gửi Ðức Hồng y Woelki được phổ biến hôm mùng 03 tháng Năm năm 2022, Ðức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, khẳng định rằng ngân quỹ BB là quỹ do Ðức Cố Hồng y Josef Frings (1887-1978) thiết lập năm 1952, không có điều khoản nào liên hệ tới ý muốn của các ân nhân, vì thế các vị Tổng giám mục kế nhiệm tùy ý quyết định về việc sử dụng ngân quỹ đó và cũng không bó buộc theo luật phải có sự can dự của các cơ quan của giáo phận, vì ngân quỹ đó không phải là tài sản của giáo phận. Vì thế, Ðức Hồng y Woelki đã không vi phạm giáo luật.

Ðức Hồng y Woelki gọi phán quyết của Bộ Giám mục là một tin vui và ngài hy vọng sự việc này sẽ giúp cho tình hình trong giáo phận được lắng dịu. Ðức Hồng y cho biết việc chi phí từ ngân quỹ luôn luôn là điều minh bạch. Cơ quan về tiền thuế Giáo hội và Hội đồng kinh tế của giáo phận luôn được thông báo. Ngoài ra, số tiền chi phí từ quĩ BB vẫn ở dưới mức được chấp thuận.

Theo Tổng giáo phận Koeln, quĩ Nhu cầu của giáo phận vẫn còn mười sáu triệu 800 ngàn Euro, tức là ít hơn chín triệu rưỡi Euro so với cuối năm 2019. Các nạn nhân những vụ lạm dụng tính dục do các nhân viên của giáo phận cũng được tài trợ, vì tiền thuế Giáo hội cũng như tài sản của giáo phận không được sử dụng vào mục đích này. Ðức Hồng y Woelki cũng tài trợ một phần cho phân khoa thần học Công giáo tại Koeln.

Koeln là giáo phận lớn nhất trong số hai mươi bảy giáo phận tại Ðức và được coi là có nhiều khả năng tài chánh nhất. Ngân sách của giáo phận Koeln được ước lượng nhiều gấp bốn lần so với ngân sách của Tòa Thánh.

(KNA 3-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page