Ðức Thánh cha kêu gọi các dòng tu

bảo tồn và canh tân gia sản văn hóa

 

Ðức Thánh cha kêu gọi các dòng tu bảo tồn và canh tân gia sản văn hóa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 05-05-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi các dòng tu tiếp tục thăng tiến nghệ thuật và văn hóa, phục vụ đức tin và bảo tồn di sản văn hóa của Giáo hội và nhân loại: "Các văn khố, sách vở, các tác phẩm nghệ thuật và phụng vụ, cũng như các bất động sản".

Ðức Thánh cha đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên hội nghị do Bộ các dòng tu tổ chức, về đề tài: "Ðoàn sủng và tinh thần sáng tạo. Lập danh sách, quản trị và các dự án canh tân cho di sản văn hóa của các cộng đoàn dòng tu", tiến hành trong hai ngày, mùng 04 và mùng 05 tháng Năm năm 2022, tại Ðại học Giáo hoàng Antonianum của dòng Phanxicô ở Roma.

Hội nghị được sự cộng tác của Hội đồng Giám mục Ý và trong số các tham dự viên, có đại diện của Hiệp hội quốc tế các nữ Bề trên tổng quyền ngành nam cũng như ngành nữ, và Văn phòng trợ giúp các đan sĩ.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha nhận xét rằng các di sản văn hóa nói trên có khả năng thông truyền một ý nghĩa tôn giáo, linh đạo và văn hóa, nhất là chúng hệ tại sự nhìn nhận tương quan với lịch sử, linh đạo, các truyền thống đặc thù của các cộng đoàn tu trì, liên quan tới linh đạo của các cộng đoàn này.

Ði vào cụ thể, Ðức Thánh cha kêu gọi hãy xếp loại, làm danh mục các gia sản nghệ thuật, văn hóa, sách vở, để có sự quản trị minh bạch và khôn ngoan, xét vì có hàng ngàn nguy hiểm do thiên nhiên và con người có thể gây ra cho các gia sản ấy. Ngoài ra, cũng cần để ý đến các vấn đề quản trị tài sản văn hóa, xét về những gì có liên hệ tới khía cạnh kinh tế cũng như sự đóng góp mà các gia sản ấy có thể mang lại cho việc loan báo Tin mừng và đào sâu đức tin.

Sứ điệp của Ðức Thánh cha cũng đề cập đến việc tái sử dụng các bất động sản không còn được sử dụng như theo mục đích nguyên thủy. Ðiều này càng cấp thiết vì tình trạng nhiều cộng đoàn tu trì giảm bớt số người và nhu cầu tìm kiếm nguồn tài chánh để săn sóc các anh chị em cao niên và bệnh tật, cũng như hậu quả của sự thay đổi luật pháp về những đòi hỏi cần phải thích ứng các bất động sản ấy. Các vấn đề trên đây cần phải cứu xét và giải quyết, không phải bằng những quyết định đột xuất hoặc vội vã, nhưng đặt trong một khuôn khổ tổng quát và một chương trình sáng suốt, nhìn xa trông rộng, và có thể cần đến kinh nghiệm của những người chuyên nghiệp. Việc bán đi các bất động sản hay gia sản văn hóa của các nhà dòng, cần cảnh giác đối với những người vô lương tâm và cần tránh gương mù gương xấu có thể gây ra cho các tín hữu.

(Vatican News 4-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page