Irak báo động vì nạn đói

do chiến tranh Ucraina

 

Irak báo động vì nạn đói do chiến tranh Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Baghdad (RVA News 05-05-2022) - Chính phủ Irak báo động vì tình trạng thiếu lương thực do ảnh hưởng của chiến tranh tại Ucraina, giống như tình trạng của nhiều nước ở Phi châu.

Vì thiếu lúa mì từ Ucraina, giá thực phẩm ở Irak tăng vọt. Các tín hữu Kitô Irak hồi hương, sau khi nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bại, nay đang ở trong tình trạng rất khó khăn. Vì nhiều Kitô hữu ấy đã bị mất tài sản, nay họ có nguy cơ bị đói.

Cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn đối với các Kitô hữu tại Irak trong những năm gần đây. Tuy lực lượng nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bại, nhưng đe dọa đối với các Kitô hữu vẫn còn, vì các nhóm Hồi giáo cực đoan đang tranh giành quyền lực, nay lại có thêm tình trạng khủng hoảng lương thực.

Chính phủ Irak đã quyết định trợ cấp thực phẩm và kiểm soát giá cả nhưng các biện pháp cấp thiết này có thể bị suy giảm với thời gian. Vì thế, chính quyền Irak đã đề ra kế hoạch gia tăng sản xuất nội địa và giúp đỡ những người nghèo nhất. Hơn 23% dân Irak sống trong cảnh nghèo và tỷ lệ thất nghiệp lên tới 14% dân số.

Theo các nhà nghiên cứu thuộc Ðại học Baghdad, những giải pháp đó không đủ. Nghiên cứu cho thấy càng ngày càng có các gia đình ở nước này bị nạn đói đe dọa. Con số các vụ tự tử gia tăng. Nhiều người không còn khả năng chu cấp cho gia đình trong tình trạng bấp bênh của đất nước.

(Kai 2-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page