Tòa Thánh chúc mừng các Phật tử

nhân lễ Vesak

 

Tòa Thánh chúc mừng các Phật tử nhân lễ Vesak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 02-05-2022) - Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn chúc mừng các tín đồ Phật giáo, nhân lễ Vesak và mời gọi cùng nhau kiên trì trong niềm hy vọng.

Ðối với các tín đồ Phật giáo nguyên thủy, lễ Vesak mừng cuộc đản sinh, thành đạo và viên tịch của Ðức Phật, vào ngày 06 tháng Năm năm 2022; và đối với các tín đồ Phật giáo đại thừa, đó là Lễ Phật Ðản, được mừng vào ngày 15 tháng Năm năm 2022.

Trong sứ điệp, Ðức Hồng y Ayuso Guixot, người Tây Ban Nha, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, và Ðức ông Tổng thư ký, nhắc đến những khủng hoảng nhân loại đang phải đương đầu, từ đại dịch Covid-19 cho đến những thiên tai và các cuộc xung đột tiếp tục đổ máu vô tội và làm cho đau khổ. "Ðáng buồn là vẫn còn có những người dùng tôn giáo để biện minh cho bạo lực".

Tuy nhiên, sứ điệp của Tòa Thánh cũng ghi nhận "có những dấu chỉ liên đới đang trỗi lên để đáp lại những thảm kịch cho các khủng hoảng ấy gây ra và sự tìm kiếm những giải pháp lâu bền, vẫn cam go. Sự theo đuổi giàu sang vật chất và từ bỏ các giá trị tinh thần đã dẫn tới suy đồi luân lý lan rộng trong xã hội. Trong tư cách là những tín hữu Phật giáo và Kitô, cảm thức trách nhiệm về tôn giáo và luân lý phải thúc đẩy chúng ta hỗ trợ nhân loại trong việc tìm kiếm hòa giải và phục hồi. Những người có tín ngưỡng, được các nguyên tắc cao thượng của mình nâng đỡ, phải cố gắng là ngọn đèn hy vọng, tuy nhỏ bé, nhưng vẫn soi sáng con đường dẫn nhân loại đến chiến thắng trên sự trống rỗng tinh thần, gây ra bao nhiêu hành động sai trái và đau khổ".

Sứ điệp Tòa Thánh nhắc đến những tương đồng trong giáo huấn của Ðức Phật và Chúa Giêsu hướng về các giá trị siêu việt, như bát chánh đạo mà Ðức Phật tuyên dạy và các mối Phúc thật được Chúa Giêsu công bố, đồng thời khẳng định rằng: "Chúng ta có thể giúp nhân loại phục hồi bằng cách khai triển những kho tàng giấu ẩn trong các truyền thống linh đạo của chúng ta. Ðối với các Phật tử, Bát chánh đạo có thể phát triển lòng từ bi và trí tuệ để dấn thân trong các quan tâm xã hội. Ðối với các Kitô hữu, đức hy vọng cậy trông là một trong các bảo vật ấy. Như Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã nói: "Hy vọng làm cho chúng ta nhìn nhận luôn luôn có một lối thoát, chúng ta luôn luôn có thể điều chỉnh lại các bước tiến của chúng ta. Chúng ta luôn có thể làm cái gì đó để giải quyết các vấn đề của chúng ta" (Laudato sì, 61).

Và sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn kết luận: "Chúng tôi xác tín rằng hy vọng cứu chúng ta khỏi thất vọng. Về vấn đề này chúng tôi muốn chia sẻ sự khôn ngoan của Ðức Cố Hòa thượng Thích Nhất Hạnh về tầm quan trọng của hy vọng: "Nó có thể làm thời điểm hiện tại bớt khó khăn hơn. Nếu chúng ta tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, chúng ta có thể chịu đựng cam go của ngày hôm nay". (Hòa bình là mỗi bước, 1991, 41-42). Chúng ta hãy cộng tác với nhau cho một tương lai tốt đẹp hơn!"

(Rei 1-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page