Ngân quỹ Giáo hoàng

tài trợ 14 triệu Mỹ kim

 

Ngân quỹ Giáo hoàng tài trợ 14 triệu Mỹ kim.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-04-2022) - Sau khi được Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp kiến sáng ngày 28 tháng Tư năm 2022, Hội đồng quản trị Ngân quỹ Giáo hoàng đã chấp thuận dành ngân khoản 14 triệu Mỹ kim để tài trợ, cấp học bổng và trợ giúp nhân đạo tại nhiều nơi trên thế giới.

Ngân khoản đó cũng bao gồm hơn 9 triệu, do Tòa Thánh thỉnh cầu cho 123 dự án tại 64 nước trên thế giới.

Trong tài khóa kết thúc vào ngày 30 tháng Sáu năm 2021, Ngân quỹ Giáo hoàng đã tài trợ 9 triệu 800 ngàn Mỹ kim và cấp các học bổng với gần 800,000 Mỹ kim (794,000). Và kể từ khi được thành lập hồi năm 1988 đến nay, Ngân quỹ này đã tài trợ tổng cộng hơn 200 triệu Mỹ kim cho các học bổng và nhiều dự án khác, ưu tiên dành cho các dự án được Ðức Thánh cha đề nghị.

Phúc trình hoạt động trong năm 2021 của Ngân quỹ Giáo hoàng cho biết Quỹ đã giúp xây một trung tâm huấn luyện đức tin ở Burundi bên Phi châu, một cô nhi viện ở Philippines, tân trang một nhà tĩnh tâm ở Chile, nới rộng một trung tâm y tế của Giáo hội tại Rwanda.

Các học bổng được cấp cho gần 100 linh mục, nữ tu, tu huynh và giáo dân để theo học tại một trong các Ðại học Giáo hoàng ở Roma.

(Cruxnow 28-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page