Ðức Thánh cha tiếp Ủy ban Tòa Thánh

bảo vệ trẻ vị thành niên

 

Ðức Thánh cha tiếp Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-04-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi thành phần dân Chúa, theo bậc của mình, hãy đảm nhận trách nhiệm phòng ngừa những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, đồng thời hoạt động cho công lý và chữa lành các nạn nhân.

Ðức Thánh cha đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong buổi tiếp kiến dành cho Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ các trẻ vị thành niên vừa kết thúc khóa họp tại Roma, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng y Chủ tịch O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ.

Ðức Thánh cha nhắc đến những hậu quả tai hại của những vụ lạm dụng tính dục đối với các trẻ em, và điều này phải được tất cả các tín hữu cũng như những người thiện chí quan tâm. Nhiều khi những hậu quả ấy rất tai hại và trường kỳ trong đời sống của các trẻ nhỏ, con đường chữa trị thật là lâu dài và khó khăn. Ngài nói: "Nạn lạm dụng, dưới mọi hình thức đều không thể chấp nhận được. Lạm dụng tính dục trẻ em là điều đặc biệt trầm trọng, vì nó làm thương tổn sự sống đang triển nhở. Chứng tá của những nạn nhân sống sót là một vết thương còn mở toang trong Thân mình của Chúa Kitô là Giáo hội. Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em hãy làm việc chuyên cần và can đảm, để những vết thương ấy được biết đến, hãy tìm kiếm những người đang chịu đau khổ và nhận ra nơi những người ấy chứng tá về Chúa Cứu Thế của chúng ta đang khổ đau."

Ðức Thánh cha cũng đề cập đến Tông hiến mới "Predicate Evangelicum", Các con hãy loan báo Tin mừng, theo đó, bắt đầu từ ngày 05 tháng Sáu tới đây, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em sẽ thuộc Bộ Giáo lý đức tin. Ngài trấn an các thành viên của Ủy ban này rằng: "biện pháp đó có thể làm cho vài người nghĩ rằng sự xếp đặt như thế có thể làm cho tự do tư tưởng và hành động của anh chị em bị lâm nguy hoặc có thể tước bỏ tầm quan trọng của các vấn đề anh chị em đang cứu xét. Nhưng đó không phải là chủ ý của tôi. Tôi mời gọi anh chị em hãy cảnh giác để điều ấy đừng xảy ra. Tôi tách biệt việc điều hành và nhân sự của Ủy ban anh chị em và anh chị em sẽ tiếp tục liên hệ trực tiếp với tôi qua vị Chủ tịch được ủy nhiệm của anh chị em. Tôi mong muốn rằng anh chị em đề nghị các phương pháp tốt đẹp hơn để Giáo hội bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương, cũng như giúp chữa lành những nạn nhân, để ý đến công lý và sự phòng ngừa là hai điều bổ túc cho nhau".

Sau cùng, Ðức Thánh cha nhận xét rằng những hạt giống đã gieo vãi trong việc phòng ngừa nạn lạm dụng bắt đầu mang lại các thành quả tốt. Những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên đã giảm sút từ nhiều năm nay tại những nơi trên thế giới có các dữ kiện và tài nguyên đáng tin tưởng. Ngài nói thêm rằng: "Tôi muốn là hằng năm anh chị em chuẩn bị cho tôi một phúc trình về các sáng kiến của Giáo hội để bảo vệ trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương... Phúc trình như thế sẽ là một yếu tố minh bạch và gây ý thức trách nhiệm, đồng thời tôi hy vọng nó sẽ phản ánh rõ ràng những tiến bộ của chúng ta trong sự dấn thân này. Nếu không có những tiến bộ, thì các tín hữu sẽ tiếp tục mất tín nhiệm nơi các vị chủ chăn, khiến cho việc loan báo và làm chứng về Tin mừng ngày càng khó khăn".

(Rei 29-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page