Ðức Thánh cha tiếp

Ngân quỹ Giáo hoàng ở Mỹ

 

Ðức Thánh cha tiếp Ngân quỹ Giáo hoàng ở Mỹ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 28-04-2022) - Sáng ngày 28 tháng Tư năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị Ngân quỹ Giáo hoàng và ngài nhiệt liệt cám ơn sự hỗ trợ của Quỹ này dành cho các hoạt động bác ái, giáo dục, văn hóa và đặc biệt giúp đỡ Tòa Thánh.

Ngân quỹ Giáo hoàng được thành lập năm 1988 tại Mỹ và cho đến nay đã tài trợ 200 triệu Mỹ kim, cung cấp các học bổng trên thế giới và tài trợ 2,000 dự án được các Ðức Giáo hoàng chọn. Quỹ tài trợ 358 nhà thờ và nhà nguyện, 170 chủng viện, 404 tu viện và đan viện, 273 trường học và 104 nhà thương.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "Qua dòng thời gian, Quỹ Giáo hoàng đã giúp đỡ trên bình diện thế giới sự phát triển toàn diện của bao nhiêu anh chị em chúng ta. Ðặc biệt sự đáp ứng của anh chị em đối với nhiều lời thỉnh cầu trợ giúp, qua các dự án giáo dục, từ thiện và Giáo hội. Qua đó, anh chị em hỗ trợ sự dấn thân liên lỉ của Giáo hội để xây dựng một nền văn hóa liên đới và hòa bình. Về vấn đề này, hoạt động bác ái của anh chị em trải rộng tới những người ở bên lề xã hội và sống trong nghèo khổ về vật chất cũng như tinh thần. Ðồng thời trong những ngày này, chúng ta đang chứng kiến những hậu quả tàn phá của chiến tranh và những xung đột khác. Anh chị em quan tâm nhận ra những nhu cầu cần cung cấp sự chữa trị và trợ giúp nhân đạo cho các nạn nhân, những người tị nạn và những người buộc lòng phải rời bỏ quê hương để đi tìm một tương lai tốt hơn cho bản thân và những người thân yêu. Vì những dấn thân đó, tôi cám ơn và cầu nguyện để anh chị em được canh tân trong lòng nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ những người rốt cùng trong các anh chị em, như chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta". (Xc Mt 25,40)

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Ngay từ đầu, tình liên đới với người Kế vị thánh Phêrô là một trong các đặc tính của Ngân quỹ Giáo hoàng. Vì vậy, tôi biết mình có thể tín thác nơi lời cầu nguyện của anh chị em cho tôi và sứ vụ của tôi, cho các nhu cầu của Giáo hội, việc loan báo Tin mừng và sự hoán cải các tâm hồn".

(Rei 28-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page