Hành hương của các quân nhân quốc tế

tại Lộ Ðức

 

Hành hương của các quân nhân quốc tế tại Lộ Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (RVA News 27-04-2022) - Cho đến nay đã có khoảng 8,500 quân nhân nam nữ thuộc 30 quốc gia đăng ký tham dự cuộc hành hương của giới quân nhân quốc tế lần thứ 62, tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng Năm năm 2022.

Sau hai năm bị tạm ngưng vì đại dịch, năm 2022 cuộc hành hương dần dần trở lại bình thường. Ðặc biệt cũng sẽ có một phái đoàn quân nhân từ Ucraina.

Ðức cha Werner Freistetter, Giám hạt quân đội tại Áo, nói với hãng tin Công giáo Kathpress của nước này rằng "Sẽ có 180 quân nhân Áo tham dự cuộc hành hương tới đây... Mặc dù vui mừng vì cuộc hành hương của giới quân nhân Công Giáo được mở lại, nhưng đây là một cuộc hành hương trong dấu chỉ chiến tranh tại Ucraina. Chiến tranh làm lu mờ mọi sự và vì thế cuộc hành hương năm nay thực là một dấu chỉ hy vọng. Chiến tranh cũng sẽ giữ một vai trò trong các cuộc gặp gỡ và cầu nguyện. Ðiều chắc chắn là các quân nhân Áo đặc biệt đưa dân chúng tại Ucraina vào trong kinh nguyện đặc biệt của mình, ví dụ trong buổi đi Ðàng Thánh giá".

Ðề tài cuộc hành hương thứ 62 năm 2022, là "Thầy ban cho các con niềm vui của Thầy". Trong số 8,500 tham dự viên, có khoảng 1,000 người cư ngụ trong khu lều quốc tế.

Ðức cha Freistetter nhận xét rằng "tuy đại dịch chưa hoàn toàn chấm dứt nhưng tôi vui mừng vì sau thời gian tạm ngưng dài như vậy, cuộc hành hương của các quân nhân quốc tế tại Lộ Ðức lại có thể mở lại, tuy rằng con số vẫn còn ít hơn so với những năm trước đại dịch."

Các cuộc hành hương của giới quân nhân quốc tế tại Lộ Ðức bắt đầu từ năm 1944, trong năm cuối cùng của thế chiến, với các quân nhân Pháp và dần dần phát triển thành các cuộc hành hương miền, rồi quốc gia và quốc tế.

(Kathpress 23-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page