Các giám mục Phi châu kêu gọi

thế giới từ bỏ kiểu mẫu kinh tế chênh lệch

 

Các giám mục Phi châu kêu gọi thế giới từ bỏ kiểu mẫu kinh tế chênh lệch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (RVA News 22-04-2022) - Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, kêu gọi giới lãnh đạo kinh tế và tài chánh thế giới loại bỏ kiểu mẫu kinh tế chênh lệch và không bền vững, và có một kế hoạch khả thi cho Phi châu, đang phục hồi từ cuộc khủng hoảng kinh tế và y tế.

Lời kêu gọi trên đây được tổ chức SECAM đưa ra nhân dịp Quỹ tiền tệ quốc tế/Ngân hàng thế giới nhóm khóa họp mùa xuân, từ ngày 19 tháng Tư năm 2022, tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Giới lãnh đạo tài chánh và kinh tế thế giới thảo luận về những giải pháp cho các cuộc khủng hoảng kinh tế và y tế hoàn cầu vì đại dịch Covid-19 trong hơn hai năm qua, và nay lại phải chịu hậu quả của chiến tranh tại Ucraina.

Trong thông cáo công bố ngày 20 tháng Tư năm 2022, các giám mục Phi châu khẳng định rằng: "Trong lúc chúng ta hoạt động để phục hồi, chúng ta đừng trở lại kiểu mẫu kinh tế và đời sống xã hội chênh lệch và thiếu bền vững, trong đó một thiểu số trong nhân dân thế giới sở hữu một nửa tổng sản lượng, trong khi hàng triệu người khác sống dưới mức nghèo đói. Chúng ta cần phát triển những hệ thống xã hội và kinh tế hỗ trợ sự phân phối tài nguyên và hướng dẫn con người bao gồm mọi dân tộc và loại trừ sự chênh lệch kinh tế ra khỏi xã hội".

Ðồng thời với khóa họp của giới lãnh đạo tài chánh thế giới, Quỹ tiền tệ thế giới đã công bố phúc trình về viễn tượng kinh tế thế giới và phúc trình năm 2022 về sự ổn định tài chánh hoàn cầu. Cả hai đều cho thấy một viễn tượng u tối về tình trạng hiện nay và tương lai gần của kinh tế thế giới. Phúc trình khẳng định rằng "những thiệt hại vì chiến tranh Nga và Ucraina sẽ góp phần làm trì trệ trong sự tăng trưởng của thế giới năm nay. Dự phóng tăng trưởng sẽ giảm từ 6.1% trong năm 2021 xuống còn 3.6% trong năm 2022 và năm 2023. Nạn lạm phát tiếp tục cao: khoảng 5.7% tại các nước kinh tế cao và 8.7% tại các nước đang lên và đang phát triển kinh tế.

Trong tuyên ngôn, Ủy ban Công lý và Hòa bình của các giám mục Phi châu ghi nhận rằng 40 triệu người thuộc đại lục này lâm vào tình trạng nghèo đói cùng cực trong thời đại dịch. Ðại lục này cũng có số người được chích ngừa Covid-19 thấp nhất thế giới. Chỉ có 20% dân Phi châu được nhận một liều vắcxin. Các giám mục Phi châu kêu gọi các vị lãnh đạo tài chánh thế giới thiết lập một quỹ mới để thoa dịu một số hậu quả cam go về kinh tế. Quỹ thứ nhất cấp 659 tỷ Mỹ kim để đối phó với những hậu quả của Covid-19 tại các nước trên thế giới, nhưng các nước Phi châu chỉ nhận được 33 tỷ trong ngân khoản vừa nói.

Tuyên ngôn của SECAM có đoạn viết: "Chúng tôi xin các nước giàu, đã nhận được hơn 400 tỷ Mỹ kim trợ cấp, hãy dành một phần của trợ cấp đó cho các nước Phi châu để hỗ trợ những cố gắng của địa phương mua vắcxin chống Covid-19 và thích ứng với những thay đổi khí hậu".

(Crux 20-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page