Ðức Thánh cha sẽ cử hành

thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

 

Ðức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 22-04-2022) - Chúa nhật 24 tháng Tư năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ chủ sự thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót, vào lúc 10 giờ tại Ðền thờ thánh Phêrô.

Trong hai năm qua, vì đại dịch, ngài chỉ cử hành thánh lễ riêng tại nhà thờ Santo Spirito in Sassia, một thánh đường nhỏ cách Quảng trường thánh Phêrô khoảng 300 mét, được chọn làm Ðền thánh Kính Lòng Chúa Thương xót tại Roma, từ năm 1994.

Lễ này do thánh Gioan Phaolô II thiết lập cách đây 21 năm, và ấn định vào Chúa nhật thứ II sau Phục sinh. Chúa Giêsu đã giao phó cho thánh nữ Faustina Kowalska sứ mạng phổ biến sự tôn kính lòng Chúa xót thương và những chỉ dẫn để thực hiện bức ảnh diễn tả lòng thương xót của Người. Trong nhật ký, thánh nữ ghi lại lời Chúa nói: "Cha muốn có một lễ kính Lòng Thương Xót. Cha muốn một ảnh mà con sẽ vẽ bằng bút, được long trọng làm phép vào Chúa nhật đầu tiên sau lễ Phục sinh. Chúa nhật này sẽ là lễ kính Lòng Thương Xót".

Thánh nữ được Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước năm 1993 và tôn phong hiển thánh vào năm 2000.

Chúa Giêsu cũng nói rằng: "Cha muốn Lễ kính Lòng Thương Xót là nơi nương náu cho tất cả các linh hồn và đặc biệt cho những kẻ có tội... Linh hồn nào xưng tội và rước lễ, thì lãnh nhận ơn tha thứ hoàn toàn các tội lỗi và hình phạt".

(Vatican News 20-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page