Ðức Thánh cha không đi Kiev

cũng không gặp Ðức Thượng phụ Kirill

 

Ðức Thánh cha không đi Kiev cũng không gặp Ðức Thượng phụ Kirill.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 22-04-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô không đến Kiev thủ đô Ucraina và ngài cũng không gặp Ðức Thượng phụ Kirill, Giáo chủ Chính thống Nga trong bối cảnh chiến tranh hiện nay.

Ngài cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Joaquin Morales Solà, của báo La Nación, Quốc gia, xuất bản hôm 22 tháng Tư năm 2022 tại Argentina.

Về dự án gặp gỡ giữa ngài và Ðức Thượng phụ Chính thống Nga dự kiến vào tháng Sáu năm 2022 tại Jerusalem, Ðức Thánh cha nói: "Tôi lấy làm tiếc vì Vatican đã phải hủy bỏ cuộc gặp gỡ thứ hai giữa tôi và Ðức Thượng phụ Kirill, mà chúng tôi đã dự kiện vào tháng Sáu tới đây. Nhưng ngành ngoại giao của chúng tôi đã hiểu rằng một cuộc gặp gỡ giữa hai người như thế trong lúc này có thể tạo ra nhiều hoang mang lẫn lộn. Tôi vẫn luôn cổ võ đối thoại liên tôn. Khi tôi còn là Tổng giám mục Buenos Aires, tôi đã tụ họp các tín hữu Kitô, Do thái và Hồi giáo trong một cuộc đối thoại với thành quả. Ðó là một trong những sáng kiến mà tôi rất hãnh diện. Tôi cũng cổ võ chính sách ấy ở Vatican. Như tôi đã nói nhiều lần, đối với tôi thỏa thuận thì tốt hơn là xung đột".

Trong cuộc phỏng vấn, trả lời câu hỏi: "tại sao ngài không bao giờ nêu đích danh Putin hoặc Nga?", Ðức Thánh cha đáp: "Một Giáo hoàng không bao giờ nêu đích danh một vị quốc trưởng, và càng không nêu tên một nước, vì quốc gia thì cao hơn quốc trưởng."

Ký giả hỏi rằng: "Tại sao Ðức Giáo hoàng không bao giờ tới Kiev, nơi mà chắc chắn dân chúng đang chờ đợi ngài?" Ðức Thánh cha đáp: "Tôi không thể làm điều gì có thể gây nguy hiểm cho những mục tiêu cao hơn, đó là chấm dứt chiến tranh, một cuộc đình chiến, hoặc ít là một hành lang nhân đạo. Giáo hoàng đến Kiev có ích gì nếu chiến tranh cứ tiếp tục ngày hôm sau?"

(La Nación, Sismografo 22-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page