Ðức Hồng y Lozano Barragán qua đời

 

Ðức Hồng y Lozano Barragán qua đời.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 21-04-2022) - Ðức Hồng y Javier Lozano Barragán, người Mêhicô, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ các nhân viên y tế, đã qua đời hôm 20 tháng Tư năm 2022, hưởng thọ 89 tuổi.

Ðức Hồng y Lozano sinh tại Toluca bên Mêhicô năm 1933. Ðậu Tiến sĩ Thần học tại Ðại học Giáo hoàng Gregoriana và làm giáo sư tín lý, và lịch sử triết học tại Ðại chủng viện giáo phận Zamora, rồi được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá tổng giáo phận Mêhicô năm 1979. Ngài sáng lập Giáo hoàng Ðại học Mêhicô năm 1982. Năm 1985 ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Zacatecas.

Năm 1996, ngài được Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ các nhân viên y tế và đảm nhận chức vụ này cho đến khi về hưu năm 2009. Trước đó, năm 2003 Ðức cha Lozano Barragán được Ðức Gioan Phaolô II thăng Hồng y. Ðức Hồng y nổi tiếng về lập trường chống lại việc làm cho chết êm dịu, quen gọi là an tử (Eutanasia), và chống đồng tính luyến ái.

Với sự qua đi của ngài, Hồng y đoàn hiện còn 210 vị, trong đó có 93 hồng y trên 80 tuổi và 117 hồng y cử tri dưới 80.

(Sismografo 20-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page