Hiệp hội Kitô Bangladesh vận động

xin chính phủ tuyên bố Phục sinh là lễ nghỉ

 

Hiệp hội Kitô Bangladesh vận động xin chính phủ tuyên bố Phục sinh là lễ nghỉ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Dhaka (RVA News 20-04-2022) - Hiệp hội Kitô Bangladesh kêu gọi chính phủ nước này tuyên bố Phục sinh là lễ nghỉ chính thức và để các trường học tại nước này đừng ấn định các cuộc thi cử vào ngày lễ Phục sinh, năm 2022 là ngày 17 tháng Tư.

Trong lời kêu gọi mang chữ ký của ông Nirmola Rozarioi, Chủ tịch Hiệp hội Kitô Bangladesh và vị Phó chủ tịch là Hemant Corray, có nhận định rằng nhiều trường học ấn định các buổi thi cử vào ngày lễ Phục sinh. Hiệp hội kêu gọi các giới chức hữu trách cho phép những học sinh muốn vắng mặt để tham dự các buổi lễ mừng Phục sinh, đều có thể được phép. Từ hơn 20 năm nay, Hiệp hội đã thỉnh cầu chính quyền Bangladesh công nhận Phục sinh là lễ nghỉ chính thức, nhưng cho đến nay chính phủ vẫn chưa đáp ứng nguyện vọng này.

160 triệu dân tại Bangladesh hầu hết theo Hồi giáo, và các tín hữu Kitô chỉ chiếm 1% dân số, tức là 600,000 người, trong đó có 400,000 tín hữu Công giáo. Hiệp hội Kitô cho biết 'Trong tương lai, chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện nhiều cuộc phản đối để tạo sức ép trên chính quyền. Các tín hữu sẵn sàng xuống đường để bảo vệ các quyền của họ, nhưng họ cũng cần sự ủng hộ của giáo quyền, nhờ đó có có hy vọng được lắng nghe hơn'.

(Kai 16-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page