Ðức Hồng y Kurt Koch xác nhận

Ðức Thánh cha lo âu về Con đường Ðồng nghị ở Ðức

 

Ðức Hồng y Kurt Koch xác nhận Ðức Thánh cha lo âu về Con đường Ðồng nghị ở Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-04-2022) - Ðức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, xác nhận Ðức Thánh cha Phanxicô lo âu về Con đường Ðồng nghị của Công giáo Ðức và ngài nhận định rằng việc nhiều giám mục trên thế giới bày tỏ lo âu về Con đường này, là một mối quan tâm hợp pháp.

Trong thời gian qua, Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Hội đồng Giám mục năm nước Bắc Âu, rồi đến tám mươi giám mục nhiều nước đã ký tên vào bức thư huynh đệ gửi Hội đồng Giám mục Ðức để kêu gọi đừng đòi thay đổi đạo lý của Hội thánh về luân lý tính dục và các vấn đề tế nhị khác.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài truyền hình Công giáo "Lời Vĩnh Cửu" (EWTN) ở Mỹ, hôm 15 tháng Tư năm 2022, Ðức Hồng y Koch, người Thụy Sĩ, nói rằng những phê bình của các giám mục quốc tế đã nêu lên những quan tâm lo lắng hợp pháp về lập trường của Con đường Ðồng nghị ở Ðức. "Tôi rất hy vọng các giám mục Ðức không chỉ tự bào chữa, nhưng thực sự đi vào một cuộc đối thoại. Vì đó là những quan tâm hợp pháp và cần phải được nghiêm túc cứu xét".

Cuộc phỏng vấn độc quyền vừa nói sẽ được Ðài Truyền Hình "Lời Vĩnh Cửu" phát vào Chúa nhật 24 tháng Tư năm 2022.

Số giám mục ký vào lá thư nói trên nay đã lên tới tám mươi vị, trong đó có nhận xét rằng các văn bản của Con đường Ðồng nghị được thông qua, đề ra những thay đổi không thể chấp nhận được đối với giáo huấn của Hội thánh. "Các giám mục Ðức đang gieo rắc hoang mang, lẫn lộn, cho toàn thể Giáo hội, và điều này đã khiến cho mỗi Giáo hội lo âu".

Con đường Ðồng nghị của Công giáo Ðức gồm có các giám mục thuộc hai mươi bảy giáo phận tại nước này và sáu mươi chín thành viên của một tổ chức mạnh mẽ là 'Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Ðức" và đại diện các thành phần khác trong Giáo hội. Tổng cộng khoảng 220 người. Họ đã bỏ phiếu chấp nhận chúc lành cho các cặp đồng phái và thách thức sách Giáo lý Công giáo về đồng tính luyến ái và nói rằng giáo huấn này không được ghi khắc trên đá và người ta được phép nghi ngờ về các giáo huấn này.

Ðức Hồng y Koch nhận xét rằng Con đường Ðồng nghị mà các giám mục Ðức chủ trương không phải là tiến trình Ðồng hành mà Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi toàn thể Giáo hội dấn thân vào và sẽ được bàn thảo trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, vào tháng Mười năm 2023. Ðức Hồng y Koch nói: "Tôi thấy hai con đường đó không đồng nhất với nhau. Ðối với Ðức Giáo hoàng, đồng hành hay hiệp hành, Synodality, là một biến cố tinh thần, một linh đạo. Vì thế ngài mời gọi chúng ta lắng nghe nhau, lắng nghe Chúa Thánh Linh để hiểu Chúa muốn nói gì với chúng ta. Còn tại Ðức, tôi có cảm tưởng Synodality bàn tới các cơ cấu, và Ðức Thánh cha đã kêu gọi Giáo hội Ðức về vấn đề này trong Thư dài 28 trang gửi dân Chúa tại Ðức hồi năm 2019, trong đó ngài nhấn mạnh vấn đề ở đây không phải là thay đổi cơ cấu nhưng là tinh thần, là linh đạo. Nói chung, Synodality phải phục vụ cho việc loan báo Tin mừng. Ðức Thánh cha kêu gọi Giáo hội Ðức tìm cách đáp ứng thách đố đức tin suy tàn tại nước này và ngài mời gọi các tín hữu hay hoán cải, cầu nguyện, ăn chay và loan báo Tin mừng. Ðây là sứ mạng đầu tiên của Giáo hội và đó cũng phải là mục đích của Con đường Ðồng nghị.

Và Ðức Hồng y Koch nhận xét rằng: "Tôi có cảm tưởng thư của Ðức Thánh cha không được Con đường Ðồng nghị ở Ðức để ý hoàn toàn".

(CNA 15-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page