Vượt thắng sợ hãi bằng cách chia sẻ

Tin mừng Phục sinh của Chúa Giêsu

 

Ðức Thánh cha chủ sự kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng: Vượt thắng sợ hãi bằng cách chia sẻ Tin mừng Phục sinh của Chúa Giêsu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-04-2022) - Trưa ngày 18 tháng Tư năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng với đông đảo các tín hữu, tụ tập tại Quảng trường thánh Phêrô.

Ngài mời gọi các tín hữu hãy vượt thắng sợ hãi bằng cách chia sẻ Tin mừng Phục sinh của Chúa Giêsu và vượt thắng cả sự u tối, thiếu ngay chính trong tâm hồn mỗi người.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Trong bài huấn dụ ngắn, trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng theo thánh Matthêu, trong đó Chúa Phục sinh nói với các phụ nữ: Các bà "đừng sợ hãi" và ngài nói thêm "Hãy đi loan báo cho các anh em Thầy, hãy đi tới Galilea: tại đó họ sẽ thấy Thầy!" (Mt 28,10). Ðức Thánh cha nói: "Sự sợ hãi luôn khép kín chúng ta nơi mình; trái lại, Chúa Giêsu làm cho chúng ta ra ngoài và sai chúng ta tới những người khác. Ðó là thuốc chữa.

"Nhưng có thể chúng ta nói: tôi không có khả năng! Chắc chắn các phụ nữ ấy không phải là những người thích hợp nhất và không được chuẩn bị để loan báo Chúa Phục sinh. Nhưng đối với Chúa, đó không phải là điều quan trọng. Ðối với Chúa, điều quan trọng là đi ra và loan báo. Vì niềm vui Phục sinh không để giữ cho mình. Niềm vui của Chúa Kitô được củng cố khi trao ban, gia tăng thêm khi được chia sẻ. Nếu chúng ta cởi mở và mang Tin mừng thì con tim chúng ta sẽ nở ra và vượt thắng sợ hãi".

Ðức Thánh cha cũng nhận xét rằng việc loan báo có thể gặp một chướng ngại là sự gian dối. Tin mừng thuật lại giới lãnh đạo dân bấy giờ dạy những người lính canh nói dối, tuyên truyền rằng "các môn đệ lấy trộm xác ban đêm và phao lên là kẻ chết đã sống lại".

Ðức Thánh cha khẳng định rằng: "Chúa Phục sinh muốn đưa chúng ta ra khỏi huyệt mộ của sự giả dối và lối sống hai mặt. Chúng ta có lý mà lấy làm gương mù và những thông tin gian dối trong đời sống cá nhân và xã hội. Nhưng chúng ta cũng phải bài trừ những gian dối trong con người chúng ta. Chúng ta hãy đặt những đen tối của chúng ta trước ánh sáng của Chúa Kitô Phục sinh. Chúa muốn đưa ra ánh sáng những điều bí ẩn, để biến chúng ta thành những chứng nhân minh bạch và rạng ngời về niềm vui Tin mừng, về sự thật giải thoát chúng ta. (Xc Ga 8,32)

Sau khi đọc kinh và ban phép lành Tòa Thánh, Ðức Thánh cha tái chúc mừng các tín hữu tại Roma cũng như từ các nước khác Mùa Phục sinh tốt đẹp. Ngài cũng mời gọi mọi người thực thi sứ điệp hòa giải như Chúa Giêsu đã dạy. Ðồng thời ngài loan báo cuộc gặp gỡ ban chiều với hơn 50,000 bạn trẻ cũng tại Quảng trường thánh Phêrô này.

(Rei 18-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page