Ðức Thánh cha chủ sự

thánh lễ làm phép dầu

 

Ðức Thánh cha chủ sự thánh lễ làm phép dầu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-04-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi các tư tế của Giáo hội bài trừ những thần tượng giả, những kiểu sống và hành động cản trở sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn mình.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ này trong bài giảng thánh lễ làm phép dầu lúc 9 giờ 30 sáng Thứ Năm Tuần thánh, ngày 14 tháng Tư năm 2022, tại Ðền thờ thánh Phêrô.

Ðồng tế với Ðức Thánh cha, có 60 hồng y, giám mục và hơn 1,000 linh mục, trước sự hiện diện của 3,000 tín hữu. Trước khi thánh lễ bắt đầu, các vị tư tế đã cùng với các tín hữu hiện diện đã hát kinh Giờ Ba.

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha mời gọi các linh mục hãy xét mình dưới cái nhìn yêu thương của Chúa Giêsu để phát hiện những thần tượng ẩn nấp trong tâm hồn của mình để phá hủy quyền lực của chúng. Ðức Thánh cha nói: "Cái nhìn của Chúa làm cho chúng ta thấy rằng, trong thực tế, nơi những thần tượng ấy, chúng ta tôn vinh bản thân, vì trong không gian mà chúng ta sống như thể hoàn toàn cho mình, ma quỉ lẻn vào, tạo nên một yếu tố rất độc hại: nó làm cho chúng ta không những "hài lòng", tự mãn về chính mình, chiều theo các đam mê và chúng dẫn đưa chúng ta đến chỗ thay thế sự hiện diện của Ba Ngôi chí thánh vốn ở trong chúng ta".

Ba không gian cần thanh lọc

Ðức Thánh cha đặc biệt chia sẻ với các linh mục về "ba không gian, trong đó ma quỉ dùng các thần tượng của chúng để làm tiêu hao ơn gọi mục tử của chúng ta, và dần dần tách biệt chúng ta khỏi sự hiện diện tốt lành và yêu thương của Chúa Giêsu, Chúa Thánh Linh và Chúa Cha":

Không gian thứ nhất là tinh thần phàm tục. Ðó là một kiểu sống, một thứ văn hóa phù du, bề ngoài, văn hóa tô điểm. Tiêu chuẩn của nó là sự ham mê chiến thắng không có thánh giá. Thứ cám dỗ muốn đạt được vinh quang mà không có thánh giá, đi ngược với chính con người của Chúa, Ðấng đã hạ mình trong cuộc nhập thể, và là phương dược duy nhất chống lại mọi thứ thần tượng. Sự tìm kiếm vinh quang bằng cách thức đó cướp mất khỏi chúng ta sự hiện diện của Chúa Giêsu khiêm tốn và bị hạ nhục, là Chúa gần gũi tất cả mọi người, Chúa Kitô đau khổ với mọi người đau khổ... Một linh mục trần tục chỉ là một kẻ ngoại được giáo sĩ hóa".

Không gian thứ hai của sự âm thầm thờ thần tượng là thái độ dành ưu tiên cho chủ nghĩa thực dụng với các con số thống kê. "Những người có thứ thần tượng giấu ẩn này thích các con số thống kê, dành ưu tiên cho số đông, và thái độ này là tiêu chuẩn phán đoán của họ. Ðiều này không thể là cách thức duy nhất để tiến hành và cũng không thể là tiêu chuẩn duy nhất trong Giáo hội của Chúa Kitô. Trong sự thích đếm các con số này, thực ra chúng ta tìm kiếm chính mình và hài lòng về sự kiểm soát đạt được, chẳng quan tâm đến các khuôn mặt và tiêu chuẩn tình thương. Một đặc điểm của các đại thánh là biết rút lui để dành trọn vẹn mọi chỗ cho Thiên Chúa. Ðó là thái độ biết quên mình và muốn được mọi người quên đi, đó là một đặc tính của Chúa Thánh Linh.

Không gian thứ ba là thái độ duy chức năng (funzionalismo), một não trạng không chấp nhận mầu nhiệm, nhưng chỉ nhắm tới hiệu năng. Dần dần thứ thần tượng này thay thế sự hiện diện của Chúa Cha trong chúng ta. Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ngài là Ðấng Tạo Hóa chứ không phải là vị làm cho mọi sự hoạt động, Ngài sáng tạo như một người Cha, đảm nhận các thụ tạo của Ngài và hoạt động để con người nghèo càng tự do hơn. Người duy hiệu năng không biết vui mừng vì những ơn thánh mà Chúa Thánh Linh đổ tràn trên dân. Linh mục có não trạng duy chức năng có lương thực riêng của họ, đó là cái tôi của họ. Trong thái độ duy chức năng, chúng ta bỏ qua sự thờ lạy Chúa Cha trong những sự lớn, nhỏ của cuộc sống chúng ta và mãn nguyện vì hiệu năng các chương trình của chúng ta, giống như vua Ðavít, khi bị Satan cám dỗ, đã cho thực hiện cuộc kiểm kê dân số (Xc Cr 21,1).

Ðức Thánh cha nhận xét rằng trong hai thái độ trên đây, "chúng ta thay thế đức cậy trông, là không gian để gặp gỡ Thiên Chúa, bằng sự xác nhận thực nghiệm. Ðó là một sự háo danh của mục tử, tách biệt họ ra khỏi dân Chúa và nhào nặn nên một thần tượng mới dựa trên các con số và chương trình, đó là thần tượng "quyền bính của tôi, của chúng ta".

Từ những điều trên đây, Ðức Thánh cha mời gọi các linh mục hãy theo Chúa Giêsu là con đường duy nhất để khỏi sai lầm trong việc nhận thức điều chúng ta thấy và con tim dẫn chúng ta đi đến đâu. Chúa là con đường duy nhất để đối chiếu mỗi ngày với Chúa".

Sau bài giảng của Ðức Thánh cha, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lập lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Tiếp đến, ngài đã làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến (Crisma).

(Rei 14-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page