Ðại sứ Ucraina cạnh Tòa Thánh không tin rằng

Nga nghe lời kêu gọi của Ðức Giáo hoàng

 

Ðại sứ Ucraina cạnh Tòa Thánh không tin rằng Nga nghe lời kêu gọi của Ðức Giáo hoàng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-04-2022) - Tân Ðại sứ Ucraina cạnh Tòa Thánh, ông Andrij Jurasz không tin rằng Nga sẽ nghe lời kêu gọi của Ðức Giáo hoàng đình chiến trong dịp lễ Phục sinh.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin ADNKronos ở Ý, Ðại sứ Jurasz nói: "Nga chỉ muốn đạt được mục tiêu của mình. Putin phải đạt được ít là một chiến thắng nhỏ; ông sẵn sàng làm mọi sự để có thể trình bày chiến thắng đó cho xã hội Nga, vào ngày 09 tháng Năm tới đây [ngày kỷ niệm Nga chiến thắng trên Ðức quốc xã."

Cuối thánh lễ Chúa nhật Lễ lá, ngày 10 tháng Tư năm 2022, Ðức Thánh cha đã nói: "Hãy bỏ khí giới xuống! Hãy bắt đầu một cuộc đình chiến nhân dịp lễ Phục sinh; nhưng đình chiến không phải để nạp thêm võ khí và tái đánh nhau! Không phải vậy, đó là một cuộc đình chiến để đi tới hòa bình, qua một cuộc thương thuyết thực sự, và cũng sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì thiện ích của dân chúng. Thực vậy, chiến thắng cắm cờ trên một đống gạch vụn sẽ là chiến thắng thế nào?" Theo Ðại sứ Ucraina cạnh Tòa Thánh, người Nga sẽ không đạt được mục tiêu nào trong số các mục tiêu ban đầu đã đề ra, và cơ may duy nhất để kiểm soát hoàn toàn nước Ucraina là trục xuất hoặc giết chết 93% dân Ucraina, vì đây là tỷ số người Ucraina chống lại người Nga.

(ADNkronos 10-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page